A szabadegyetem felsőszintű ismeretterjesztési forma, mely korszerű ismereteket nyújt a társadalomtudományok, természettudományok, művészetek és irodalom köréből.
Date:augusztus 29, 2018

1968 – FÉL ÉVSZÁZAD TÁVLATÁBÓL Társadalmi mozgalmak az 1960-as évek Amerikájában

ELŐADÓ: dr. Jungmayer Louis történész, zenész (ELTE Angol-Amerikai Intézet)

IDŐPONT: Csütörtöki napok, 17:30 óra
6 előadás

RÉSZVÉTELI DÍJ: 4 800 Ft

Az Egyesült Államok nagy korszakait földolgozó, két féléves előadás-sorozatunkat ebben a szabadegyetemi évadban a kereken 50 éve lezajlott ’68-as „világforradalom” (I. Wallerstein) amerikai eseményeinek földolgozásával folytatjuk.
A zenész körökben Mouksa néven is (el)ismert előadó az Egyesült Államokban született és nevelkedett, s tinédzserként aktív résztvevője volt a hippi mozgalomnak és a háborúellenes tüntetéseknek. A Sixties, vagyis az 1960-as évek (amelyek valójában a ’70-es évek közepéig tartottak) az USA-ban (is) fölforgatták az élet majd’ minden területét.
A világháború után született s ekkor nagykorúvá váló nemzedék kihívást intézett a társadalmi konvenciók legszélesebb köre ellen: az öltözködéstől és a hajviselettől, a hagyományos életmódon és családmodellen, a társadalmi nemek és rasszok egymáshoz való viszonyán, a köz- és felsőoktatás rendszerén át az erőszak, a háború és a fogyasztás kultuszáig. Sokan egyfajta ellenkultúra létrehozásával próbáltak kivonulni a rendszerből, mások politikai élcsapat szervezésébe fogtak, hogy így nyissanak utat a forradalomhoz. De az 1960-as évek társadalmi küzdelmeiben gyökerezik napjaink jó pár (békés) társadalmi (tömeg)mozgalma is, a természet- és környezetvédelemtől, az ökológiai tudatosságtól, a megújuló energiaforrások használatán és az egészséges (biológiai) élelmiszerek fogyasztásán át egészen az állati jogok elismeréséig, illetve mindenekelőtt a másság, a kulturális, életmódbeli, szexuális stb. különbözőség iránti tolerancia hirdetéséig. A sorozat hat előadása ezt a korszakos paradigmaváltást járja körül – képekkel, filmrészletekkel és élő zenei illusztrációkkal.

IDŐPONTOK:

október 25. A forradalom gyökerei
november 8. Az afroamerikaiak polgárjogi mozgalma
november 22. A hippi mozgalom
január 17. A háborúellenes mozgalom
január 31. A nők emancipációs mozgalma
február 14. A forradalom eredményei és utóélete