A szabadegyetem felsőszintű ismeretterjesztési forma, mely korszerű ismereteket nyújt a társadalomtudományok, természettudományok, művészetek és irodalom köréből.
Date:augusztus 29, 2017

ÁLLÍTSUK MEG BRÜSSZELT? Az Európai Unió válságai: okok, következmények, alternatívák

Témafelelős:: Lugosi Győző (ELTE BTK)

IDŐPONT: Hétfői napok, 17:30
6 előadás

RÉSZVÉTELI DÍJ: 4 800 Ft

Az Európai Unió – immár senki által sem vitatott – akut válságjelenségei nem feledtethetik el Jean Monnet, Robert Schuman vagy Alcide de Gasperi – az „alapító atyák” – történelmi érdemeit: az évszázadokon át szembenálló, egymással pusztító háborúkat vívó (nyugat-)európai államok – jelesül Németország és Franciaország – történelmi megbékéltetését, a rivalizálás kooperációvá, sőt gazdasági-pénzügyi integrációvá fejlesztését. Az európai egységesülés azonban a hidegháború lezárulását követőn, az 1992-ben elfogadott maastrichti, majd az elvetett közös európai alkotmány helyébe lépett lisszaboni szerződés (2007-2009) bázisán súlyosan egyenlőtlen, az „északi” és a „déli”, illetve a „nyugati” és a „keleti” tagállamokat egymás ellen fordító „szétfejlődéshez” vezetett. Ugyanakkor az integráció politikai szervezete olyan komoly demokráciadeficittől szenvedő sui generis (egyedüli) jogi-politikai intézményrendszerben öltött testet, amely – egyelőre legalábbis – nem képes a válság kezelésére és a tagállamok mindegyike számára elfogadható alternatíva fölmutatására, elejét véve az elért eredmények elvesztésével fenyegető ellentmondások és ellentétek további kiéleződésének, végső soron az „Európa Ház” összedőlésének. Az előadás-sorozat az EU válsága mögött álló gazdasági, társadalmi és politikai okok feltárására tesz kísérletet.IDŐPONTOK:

november 27. Az Európai Unió mint „szupra-„ vagy „metaállam”
Előadó: Böröcz József szociológus, egyetemi tanár, Rutgers University

január 8. Az EU és a NATO: az euro-atlanti biztonsági rendszer ellentmondásai
Előadó: Gazdag Ferenc történész, professor emeritus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

január 22. Grexit? A görög válság anatómiája.
Előadó: Artner Annamária közgazdász, MTA KRTK Világgazdasági Intézet

február 5. Brexit. Az Egyesült Királyság és az európai integráció kapcsolatának viszontagságai.
Előadó: Egedy Gergely történész, tanszékvezető egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

február 19. A KAP. Az EU mezőgazdasági támogatási rendszere.
Előadó: Jávor Benedek biológus, európai parlamenti képviselő

március 5. Brüsszel. Az EU-bürokrácia közelről.
Előadó: Andor László közgazdász, volt EU-biztos, tanszékvezető egyetemi docens, Corvinus Egyetem