A szabadegyetem felsőszintű ismeretterjesztési forma, mely korszerű ismereteket nyújt a társadalomtudományok, természettudományok, művészetek és irodalom köréből.
Date:február 13, 2017

AZ EMBERI CIVILIZÁCIÓK AZONOSSÁG-, KÜLÖNBÖZŐSÉG- ÉS MÁSSÁGKÉPE

ELŐADÓ: Kopcsik István

IDŐPONT: Csütörtöki napok, 17:30
6 előadás

RÉSZVÉTELI DÍJ: 4 800 Ft

Az előadás-sorozatban megvizsgáljuk, hogy az emberiség történelme során hogyan alakult ki és változott a közösségek, etnikumok azonosságképe, önmeghatározása. Hogyan viszonyultak a természeti környezetükhöz, a közösségen belüli különbözőségekhez: pl. a férfi–nő kapcsolata és viszonya, az egymást követő generációk együttélése, a szellemi vagy fizikai fogyatékosság megítélése, a társadalmi tagozódás elfogadása? Mit gondoltak a különböző nyelvekről, más kultúrákról, vallásokról? Meddig képesek a különböző közösségek, etnikumok békésen egymás mellett élni, és mikor, miért kerülnek egymással szembe? Hogyan jönnek létre az úgynevezett „nagy civilizációk”? Miben különbözik egy civilizáció egy másiktól? Milyen változásokat hoz az egyistenhívő vallások kialakulása az emberi közösségek, civilizációk kapcsolatában? Mikor előny és mikor hátrány a másság, a más civilizációhoz való tartozás? Mikor és miért válik hatalmi, politikai érdekké a közösségen belüli és a közösségen kívüli ellenségkeresés? Kiknek és miért érdeke, a biológiai és politikai rasszizmus kialakítása, hogy az emberi fajon, az emberiségen belül az etnikumok és civilizációk közötti különbségeket, ellentéteket élezzék, és ne az együttműködést, toleranciát, békés egymás mellett élést szorgalmazzák? Téma lesz még a civilizációk és politikai ideológiák kapcsolata, a hagyományok és a szokásrendszerek egymás mellett élése és ellentéte.IDŐPONTOK:

március 2. Természeti népek, korai civilizációk, görög–római világ
március 16. Ázsiai nagy kultúrák – Amerika
április 13. A keresztény világ a kezdetektől a 19. század végéig
április 27. Az iszlám világ a kezdetektől a 19. század végéig
május 11. A másságra és különbözőségekre épülő politikai és hatalmi irányzatok a 20. és 21. században
május 25. A magyar világ a kezdetektől napjainkig