A szabadegyetem felsőszintű ismeretterjesztési forma, mely korszerű ismereteket nyújt a társadalomtudományok, természettudományok, művészetek és irodalom köréből.
Date:augusztus 29, 2017

BIRODALOM ÉS GLOBALIZÁCIÓ A XIX-XX. SZÁZADBAN

Témavezető:: Lugosi Győző (ELTE BTK)

IDŐPONT: Keddi napok, 17:30
7 előadás

RÉSZVÉTELI DÍJ: 5 600 Ft

A Nyugat-római Birodalom felbomlását (476), majd a Frank Birodalom felosztását (843) követő európai társadalomfejlődés egyik meghatározó vonása: a területi-politikai széttagoltság és a vele járó folytonos hatalmi versengés a dinasztiák és a nagyjából hasonló erejű államok között. E jelenség a modern, polgári nemzetállamok alkotta centrumkapitalista Nyugat-Európa új- és jelenkortörténetét is meghatározta. Az erőforrásokért és a piacokért folytatott, immár globális horizontú politikai – időnként háborúkba torkolló – rivalizálás alapját a tengeri hatalom jelentette. Ez előbb – a XIX. században – kiterjedt, összefüggő gyarmatbirodalmak kiépítéséhez, majd a XX. század második felében lezajlott dekolonizáció nyomán, az USA globális hegemóniájához vezetett. A történelem – s vele a gazdasági-politikai hatalomkoncentrációra törekvés – azonban, minden ellenkező hiedelemmel szemben, a XXI. században is folytatódik: a horizonton a birodalmiság új formái és új szereplői tűnnek fel.IDŐPONTOK:

október 24. Bonaparte Napóleon: kísérlet Európa birodalmi átszervezésére
Előadó: Majoros István professor emeritus, ELTE

november 7. Viktória királynő: a XIX. századi pax britannica; a brit világbirodalom
Előadó: Búr Gábor egyetemi docens, ELTE
november 21. II. Vilmos: a Német Birodalom felemelkedése és bukása
Előadó: Németh István egyetemi tanár, Eszterházy Károly Egyetem

december 5. Joszif V. Sztálin rendszere: a Szovjetunió mint a kapitalista világrendszerről lekapcsolódó, alternatív birodalmi kísérlet
Előadó: Krausz Tamás történész, Oroszország-szakértő, ELTE

január 16. Adolf Hitler és a német Harmadik Birodalom
Előadó: Székely Gábor professor emeritus, ELTE

január 30. Roosevelttől Clintonig: a pax americana; az USA mint hegemón, globális hatalom
Előadó: Frank Tibor akadémikus, ELTE

február 13. Mao Ce-tungtól Hszi Csin-pingig: Kína mint új hegemón hatalom?
Előadó: Eszterhai Viktor tudományos munkatárs, PAGEO Geopolitikai Kutatóintézet