A szabadegyetem felsőszintű ismeretterjesztési forma, mely korszerű ismereteket nyújt a társadalomtudományok, természettudományok, művészetek és irodalom köréből.
Date:július 29, 2017

DRÁMA- ÉS SZÍNHÁZTÖRTÉNET “Az is valóban; ‚látszik’-ot nem ismerek” (Hamlet, 1.2.)

ELŐADÓ: Kállay Géza egyetemi tanár (ELTE)

IDŐPONT: Pénteki napok, 17:30
10 előadás

RÉSZVÉTELI DÍJ: 8 000 Ft

Az előadás-sorozat főként arra keresi a választ, hogy az írott dráma hogyan találja meg a helyét, a terét, a jelen-létét és a jelentését a színpadon. Ehhez végiglátogatja az európai dráma történetének legfontosabb állomásait az ókortól az abszurd színházig. Milyen szerepet töltött be a színház egy-egy korszak közösségének életében, milyen fajta és mekkora közönséget vonzott, mik voltak vele szemben a legfőbb elvárások? Milyen volt a viszonya szerzőnek és színésznek a dráma szövegéhez? Hogyan függ össze rítus, vallás és dráma egészen a XVIII. századig? Meddig és hogyan függött a színház a mindenkori hatalomtól, és az mennyire kívánta befolyásolni működését? Mi történik, ha a színház közvetlen és meghatározott politikai tartalmat akar kifejezni? Miért volt az eddigi legélénkebb színházi korszak Shakespeare kora? Mi történik, ha a dráma cselekmény és karakter nélkül hagyja szereplőit, s azok csak várnak – valakire vagy valamire? Milyen viszonyban lehet a színpadi megjelenítés és az ábrázolt valóság? Vajon a képzelet elfordít bennünket a valóságtól, vagy még inkább a sűrűjébe vezet? A tíz drámát felvonultató sorozat ajánlható mindazoknak, akiket érdekel: a kor ismereteivel áthatott drámai-költői szövegek olvasásából hogyan válhat – remélhetően – személyes jelentés a XXI. század második évtizedének vége felél

IDŐPONTOK:

október 27. Bevezetés: dráma és színház. Hogyan kerül az írott szöveg a színpadra? Dráma és a többi műnem (műfaj)
november 10. Az ókori görög színház. Szophoklész: Oedipus Tyrannus
november 24. Középkori mirákulomok és moralitásjátékok.
A Secunda Pastorum és az Akárki
december 8. A kora újkori színház. Shakespeare: Hamlet,
dán királyfi
január 19. Francia klasszicista dráma. Molière: Tartuffe
február 2. Weimari klasszicizmus. Schiller: Ármány és
szerelem
február 16. Realizmus és naturalizmus. Ibsen: Nóra
március 2. Orosz realizmus az abszurd felé. Csehov: Cseresnyéskert
április 13. Az „elidegenítő” német epikus színház. Brecht: Kurázsi mama
április 27. Az abszurd színház. Beckett: Godot-t várva