A szabadegyetem felsőszintű ismeretterjesztési forma, mely korszerű ismereteket nyújt a társadalomtudományok, természettudományok, művészetek és irodalom köréből.
Date:január 28, 2019

A FELROBBANT(OTT) KÖZEL-KELET A Földközi-tenger keleti medencéjének geohistóriája az új- és jelenkorban

dr. Lugosi Győző

IDŐPONT: csütörtöki napok, 17:30
6 előadás

RÉSZVÉTELI DÍJ: 4 800 Ft

A „Közel-Kelet”-ként számon tartott Kelet-Mediterráneum vagy Nyugat-Ázsia – Európa, Ázsia és Afrika találkozási pontja – világunknak az a régiója, amely az államközi kapcsolatokat az elmúlt kétszáz évben megszakítás nélkül terhelte/terheli súlyos politikai, sőt leggyakrabban háborús konfliktusokkal. Az előadás-sorozat – amelynek címét a neves libanoni közgazdász, Geroges Corm híres művétől kölcsönöztük (Le Proche-Orient éclaté, 1956–2012, I-II, Párizs, Folio, 2012) – arra törekszik, hogy bemutassa: valamely történetileg egybetartozó térség – mint amilyen a Közel-Kelet – fejlődésének, változásainak megértéséhez célravezetőbb az a fajta elemzés, amely az eseményeket a – hosszú, közép- és rövidtávú – történeti idő és a globális tér dimenzióiban szemléli és értékeli.

IDŐPONTOK:
március 7. A Kelet-Mediterráneum a „longue durée”-ben. A térség mint az afro-eurázsiai távolsági kereskedelem és szellemi érintkezés „mozdonyfordító-korongja”.
Előadó: dr. Lugosi Győző történész, ny. egyetemi docens, ELTE

március 21. Az Oszmán Birodalom hanyatlása és a „keleti kérdés”; a Pax Britannica. A térség periférikus-gyarmati kapitalista fejlődése. A kényszerű nemzetté válás jellemzői az arab világban.
Előadó: dr. Lugosi Győző történész, ny. egyetemi docens, ELTE

április 4. Egyiptom a 19. és a 20. században. Mohamed Ali és dinasztiájának etatista-merkantilista, majd gyarmati kapitalista modernizációjától G. A. Nasszer és A. Szadat elnökségén át az „arab tavaszig” és A.-F. Sziszi kormányzásáig.
Előadó: dr. Gazdik Gyula történész, politológus, ny. egyetemi kutató, Nemzetközi Közszolgálati Egyetem

április 18. Két álom egy ágyban? Szentföld: az arab–zsidó/palesztin–izraeli szembenállás mint a 20. század egyedülálló nemzeti önrendelkezési konfliktusa.
Előadó: dr. Lugosi Győző történész, ny. egyetemi docens, ELTE

május 2. A Közel-Kelet a hidegháborúban. A Pax Americana fölemelkedése…
Előadó: dr. Lugosi Győző történész, ny. egyetemi docens, ELTE

május 16. …és alkonya. A posztbipoláris, globális nemzetközi rendszer és a Közel-Kelet: az állandósult „átmenetek” kora.
Előadó: dr. Rózsa Erzsébet orientalista, nemzetközikapcsolatok-kutató, egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem