A szabadegyetem felsőszintű ismeretterjesztési forma, mely korszerű ismereteket nyújt a társadalomtudományok, természettudományok, művészetek és irodalom köréből.
Date:szeptember 03, 2019

Genius loci- Firenze

ELŐADÓ: Ludmann Mihály

IDŐPONT: csütörtöki napok, 17:30
7 előadás

RÉSZVÉTELI DÍJ: 5 600 Ft

A művészet története az emberi történelem része, amelyet sokféleképpen értelmezhetünk. Célszerű, magától értetődő megközelítést jelent az, amikor a korok jellemzőit és a nagy alkotók életművét elemezzük. Ebben a sorozatban a genius loci, a hely szelleme áll a vizsgálódásaink középpontjában. Az, ami van, hiszen firenzei építészetről, képzőművészetről beszélünk, amely más, mint, pl. a velencei, látjuk és megfogalmazzuk a különbséget, amit megpróbálunk megragadni, materiális és szellemtörténeti magyarázatokkal értelmezve, de tökéletesen soha nem tudjuk birtokba venni. Egy város és szűkebb környezetének kultúrtörténetét és művészettörténetét tanulmányozzuk, olyan települését, amely sajátos módon meghatározó szerepet töltött be az európai civilizációban, hatása messze elért, és az itt létrejött újításokat sok helyen igyekeztek követni vagy másolni. Firenze szellemtörténeti jelentősége mindenki számára ismert. Ebben a sorozatban, képzeletben felkeressük a várost és képek segítségével felidézzük, hogy melyik korban milyen jelentős szellemi újítások és maradandó alkotások születtek.

IDŐPONTOK:
október 17. Firenze kultúrája Dante koráig
október 31. A nagy átalakulás kora, a XIV század
november 14. A XV. század nagy építkezések kora
november 28. A reneszánsz képzőművészet születése
január 9. Firenze művészete a Mediciek elűzésétől a visszatérésükig
január 23. A Medici hercegek és a manierizmus korának alkotói és művészete
február 6. A hanyatlás kora a barokktól a futurizmusig