A szabadegyetem felsőszintű ismeretterjesztési forma, mely korszerű ismereteket nyújt a társadalomtudományok, természettudományok, művészetek és irodalom köréből.
Date:január 22, 2020

GENIUS LOCI – RÓMA

ELŐADÓ: Ludmann Mihály

IDŐPONT: csütörtöki napok, 17:30
8 előadás

RÉSZVÉTELI DÍJ: 6 400 Ft

A művészet története az emberi történelem része, amelyet sokféleképpen értelmezhetünk. Ebben a sorozatban a genius loci, a hely szelleme kerül vizsgálódásaink középpontjába. Egy város művészettörténetét tanulmányozzuk, amely sajátos módon meghatározó szerepet töltött be az európai civilizációban, hatása messze elért, és az itt létrejött újításokat sok helyen igyekeztek követni vagy másolni. Ebben a sorozatban képzeletben felkeressük Rómát, és képek segítségével felidézzük, hogy melyik korban milyen jelentős szellemi újítások és maradandó alkotások születtek.

február 20. Róma művészete az alapítástól a császárkorig
március 5. A császárkor építkezései
március 19. Képzőművészeti emlékek a császárkorból
április 2. A kora keresztény művészet római emlékei
április 16. A reneszánsz Rómában
április 30. A manierizmus és a kora barokk művészet
május 14. A barokk virágkora
május 28. Róma képzőművészete és építészete az elmúlt évszázadban