A szabadegyetem felsőszintű ismeretterjesztési forma, mely korszerű ismereteket nyújt a társadalomtudományok, természettudományok, művészetek és irodalom köréből.
Date:szeptember 03, 2019

IRODALMI ALKOTÁSOK PÁRBESZÉDE IX. évfolyam I. félév Körülmények és szerepek

ELŐADÓ: Tamás Ferenc irodalomtörténész, költő, magyartanár

IDŐPONT: szerdai napok, 17:30
7 alkalom

RÉSZVÉTELI DÍJ: 5 600 Ft

Előadás-sorozatunkban egymással témában kapcsolódó, ám különböző korszakok szerzőitől származó irodalmi műveket olvasunk össze, és így – a mai olvasó segítségével – dialógusba kezdenek egymással ezek az alkotások. Szabadon járkálunk a magyar és világirodalomban a görögöktől és a Bibliától Csokonain, Petőfin, Arany Jánoson, a nagy Nyugat-nemzedék alkotóin át a kortárs írókig, költőkig. Az irodalmi elemzéseket festmények és fotók, valamint a témához kapcsolódó zenei részletek vagy filmidézetek egészítik ki.
A műalkotások mintegy tükröt tartanak egymásnak – és nekünk, olvasóknak, befogadóknak egyaránt. A változó kontextusok más-más oldalát emelik ki egy-egy versnek, novellának vagy regénynek, s ha így nézünk egy (akár jól ismert) alkotásra, magunkról is mást, többet tudunk meg.
Az idei kurzus témája a különböző körülmények, helyzetek, helyszínek és az ezekkel összefüggő tevékenységek, szerepek, szereplehetőségek kapcsolata. A kertben tartózkodás és a kerti tevékenykedés, a kocsin vagy vonaton történő utazás, az árvíz vagy az iskolai lét előhív jellegzetes attitűdöket, ahogy különféle foglalkozások betöltőinek – a pásztornak, a földművesnek, a strázsának – is vannak szerepmintái. A külvilág adta lehetőségek és az ember saját adottságai, értékrendje, törekvései metszéspontján jön létre az a viselkedés, amelyet a műalkotások megjelenítenek, s amelyeket megfigyelni rendkívül érdekes, szórakoztató és tanulságos. Mondhatni: kalandos vállalkozás.
Erre a kalandra hívjuk és várjuk szeretettel régi és új hallgatóinkat.

IDŐPONTOK:
október 9. A kertben
Kosztolányi: Most harminckét éves vagyok; Nemes Nagy Ágnes: Most 64 éves vagyok; Radnóti: Az istenhegyi kert; József Attila: Kertész leszek; Csokonai: A Reményhez; Nemes Nagy Ágnes: Azelőtt; A kertben; Paradicsomkert; Arany János: Kertben; Mándy Iván: Kertben; Parti Nagy Lajos: Egy Csorba-kert; Babits Mihály: A régi kert
november 6. Balaton
Jókai: A Balaton vőlegényei; Lipták Gábor: Az utolsó óriás; Eötvös Károly: Az utolsó szó Istenhez; Szabó Lőrinc: A földvári mólón; Illyés Gyula: Az őszi Tihanyból; Csokonai: A tihanyi Ekhóhoz; Nemes Nagy Ágnes: Balaton; Ház a hegyoldalon
november 20. Szüret, pincézés, korcsma
Mikszáth: A Noszty fiú esete Tóth Marival; Babits: Szüret előtt; Őszi pincézés; Ősz és tavasz között; Csokonai: Miért ne innánk?; Petőfi: Csokonai; Meredek a pincegádor; József Attila: Tanulmányfej; Külvárosi éj
december 4. Hegyen
Mózes II. könyve: Mózes a Sinai-hegyen; Máté és Lukács evangéliuma: Tábor-hegy, a színeváltozás; Nietzsche: Imígyen szóla Zarathustra; Babits: Holt próféta a hegyen; Mint különös hírmondó; Vajda János: Húsz év múlva; Füst Milán: A völgyben; Mózes számadása; Radnóti: Járkálj csak, halálra ítélt!
január 15. Nyáj és pásztor
Theokritosz, Vergilius, Ovidius, Gessner/Kazinczy, Csokonai, Radnóti, Füst Milán, Nemes Nagy Ágnes művei és a Biblia
január 29. Földmívesek
Vergilius, Berzsenyi, Móricz, Illyés, József Attila művei
február 12. Szekerezés, kocsizás
Petőfi: A négyökrös szekér; Krúdy: Szindbád; Flaubert: Bovaryné; Faludi Ferenc: Fortuna szekerén; Csokonai: Az estve; Weöres: Haragosi; Robogó szekerek; Esterházy: Fuharosok; Ady: Egy ócska konflison; Kocsi-út az éjszakában; Csehov: Fájdalom