A szabadegyetem felsőszintű ismeretterjesztési forma, mely korszerű ismereteket nyújt a társadalomtudományok, természettudományok, művészetek és irodalom köréből.
Date:január 22, 2020

IRODALMI ALKOTÁSOK PÁRBESZÉDE IX. évfolyam II. félév Körülmények és szerepek

ELŐADÓ: Tamás Ferenc irodalomtörténész, költő, magyartanár

IDŐPONT: szerdai napok, 17:30
7 előadás

RÉSZVÉTELI DÍJ: 5 600 Ft

Előadás-sorozatunkban egymással témában kapcsolódó, ám különböző korszakok szerzőitől származó irodalmi műveket olvasunk össze, és így – a mai olvasó segítségével – dialógusba kezdenek egymással ezek az alkotások. Szabadon járkálunk a magyar és világirodalomban a görögöktől és a Bibliától Csokonain, Petőfin, Arany Jánoson, a nagy Nyugat-nemzedék alkotóin át a kortárs írókig, költőkig. Az irodalmi elemzéseket festmények és fotók, valamint a témához kapcsolódó zenei részletek vagy filmidézetek egészítik ki.
A műalkotások mintegy tükröt tartanak egymásnak – és nekünk, olvasóknak, befogadóknak egyaránt. A változó kontextusok más-más oldalát emelik ki egy-egy versnek, novellának vagy regénynek, s ha így nézünk egy (akár jól ismert) alkotásra, magunkról is mást, többet tudunk meg.
Az idei kurzus témája a különböző körülmények, helyzetek, helyszínek és az ezekkel összefüggő tevékenységek, szerepek, szereplehetőségek kapcsolata. A kertben tartózkodás és a kerti tevékenykedés, a kocsin vagy vonaton történő utazás, az árvíz vagy az iskolai lét előhív jellegzetes attitűdöket, ahogy különféle foglalkozások betöltőinek – a pásztornak, a földművesnek, a strázsának – is vannak szerepmintái. A külvilág adta lehetőségek és az ember saját adottságai, értékrendje, törekvései metszéspontján jön létre az a viselkedés, amelyet a műalkotások megjelenítenek, s amelyeket megfigyelni rendkívül érdekes, szórakoztató és tanulságos. Mondhatni: kalandos vállalkozás.
Erre a kalandra hívjuk és várjuk szeretettel régi és új hallgatóinkat.

február 26. Vonaton
Whitman: Téli mozdony; Kosztolányi: Esti Kornél; Boldogság; Szerb Antal: Utas és holdvilág; Ady: A Gare de l’esten; Takács Zsuzsa: Szabadulás
március 11. Árvíz
Csokonai: Az árvíz; Petőfi: A Tisza; Wesselényi Miklós árvízi naplója; Jókai: Az új földesúr
március 25. A műhelyben
Whitman: Hallom Amerika dalát; Kassák: Egy ember élete; Babits: A gólyakalifa; Berzsenyi, Nemes Nagy Ágnes, Gelléri Andor Endre, Tar Sándor, József Attila
április 8. Őrségben
Shakespeare: Hamlet; Balassi: Egy katonaének; Ady: Intés az őrzőkhöz; Mészöly Miklós: Fakó foszlányok nagy esők évadján
április 22. Háború, hátország
Mikszáth: A beszélő köntös; Polcz Alain: Asszony a fronton; Móricz: Sirató; Nemes Nagy Ágnes: Ekhnáton éjszakája; Flotta; Vihar; Kertész Imre: Sorstalanság; Nádas Péter: Világló részletek; Ady: Emlékezés egy nyár-éjszakára
május 6. Iskola
Kosztolányi: Esti Kornél; Aranysárkány; Esterházy: Harmonia caelestis; Ottlik: Iskola a határon; Tóth Krisztina: Tolltartó
május 20. A szerelem kertjében
Versek az Énekek énekétől napjainkig