A szabadegyetem felsőszintű ismeretterjesztési forma, mely korszerű ismereteket nyújt a társadalomtudományok, természettudományok, művészetek és irodalom köréből.
Date:augusztus 29, 2018

IRODALMI ALKOTÁSOK PÁRBESZÉDE VIII. évfolyam I. félév Viszonyok és viszonyulások

ELŐADÓ: Tamás Ferenc irodalomtörténész, költő, magyartanár

IDŐPONT: Szerdai napok, 17:30
8 előadás

RÉSZVÉTELI DÍJ: 6 400 Ft
Irodalmi kurzusunk egymásnak felelő, egymást megvilágító műalkotásokat tesz egymás mellé, így mutatja fel az irodalom és a társművészetek belső kapcsolatrendszerét, izgalmas problémafölvetéseit és válaszait. A műalkotások tükröt tartanak egymásnak – és nekünk, olvasóknak, befogadóknak is. A változó kontextusok más-más oldalát emelik ki egy-egy versnek, novellának vagy regénynek, s ahogyan friss szemmel nézünk egy (akár jól ismert) alkotásra, magunkról is mást, többet tudunk meg.
Az idei kurzus témája – az előző évek előadásainak folytatásaként – az emberi viszonyok szerteágazó sokasága. Hogyan viszonyulunk egymáshoz testvérként, barátként; milyennek mutatkozik az irodalomban az orvos-beteg vagy az úr-szolga viszony; hogyan viszonyul az ember betegséghez vagy üldözéshez; mit mondanak az írók a narkotikumokról vagy az öngyilkosságról? A megszokott módon szabadon járkálunk a magyar és világirodalomban Homérosztól és a Bibliától Petőfin, Arany Jánoson, a nagy Nyugat-nemzedék alkotóin át a kortárs írókig, költőkig. Az irodalmi elemzéseket – a szokásos módon – festmények és fotók, valamint a témához kapcsolódó zenei részletek vagy filmidézetek egészítik ki.

IDŐPONTOK:

október 10. Testvérek
Mózes és Ábel; a Baradlay fiúk, a Pásztor testvérek és a Witman fiúk (Jókai Mór, Molnár Ferenc, Csáth Géza);
Nádas Péter: Világló részletek; Esterházy Péter: Harmonia Caelestis;
Háy János: A bogyósgyümölcskertész fia.

október 24. Barátok
Akhilleusz és Patroklosz (Homérosz: Iliász);
Raszkolnyikov és Razumihin (Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés);
Kanicky, Sárkány és Esti (Kosztolányi: Esti Kornél); Füst Milán: Emlékezetül;
Petőfi: Arany Jánoshoz;
Ottlik Géza: Iskola a határon;
Somlyó György, Devecseri Gábor, Szerb Antal.

november 7. Hasonmások, alteregók
A két Lotti (Erich Kästner); Doktor Jekyll és Mr. Hyde (Stephenson);
Mark Twain: Koldus és királyfi; Babits Mihály: A gólyakalifa;
Rejtő Jenő: Piszkos Fred, a kapitány.

november 21. Mester és tanítvány
Szókratész;
Jézus és tanítványai (Biblia); Bulgakov: A Mester és Margarita;
Balzac: Goriot apó; Babits: Timár Virgil fia;
García Márquez: Száz év magány (Melchiades).

december 5. Szolga és gazdája
Sacho Panza és Don Quijote (Cervantes), Balga és Csongor, Ilma és Tünde (Vörösmarty);
Lucky és Pozzo (Beckett);
Goldoni: Két úr szolgája;
Édes Anna és Vizyné (Kosztolányi);
Ottlik Géza: Buda.

január 16. Árvák és mostohák
A veres tehén (magyar népmese, Arany László gyűjtéséből);
Szabó Magda: Abigél; Tündér Lala;
Kosztolányi Dezső: Édes Anna;
Móricz Zsigmond: Árvácska;
József Attila, Pilinszky János.

január 30.
Elnyomók és elnyomottak, zsarnokok és lázadók
Illyés: Egy mondat a zsarnokságról;
Déry Tibor: Niki; Nádas Péter: Egy családregény vége;
Arany János: A walesi bárdok;
Kleist: Kohlhaas Mihály;
József Attila, Petri György.

február 13. Üldözők és üldözöttek 1.
Babits Mihály: Az örök folyosó; Arany János: Az örök zsidó; V. László;
Kölcsey Ferenc: Hymnus a magyar nép zivataros századaiból;
Weöres Sándor: Harmadik szimfónia;
József Attila: Bánat (Futtam, mint a szarvasok); Nemes Nagy Ágnes: Vadkan;
Hemingway: Az öreg halász és a tenger;
Mészöly Miklós: Saulus.