A szabadegyetem felsőszintű ismeretterjesztési forma, mely korszerű ismereteket nyújt a társadalomtudományok, természettudományok, művészetek és irodalom köréből.
Date:január 28, 2019

IRODALMI ALKOTÁSOK PÁRBESZÉDE VIII. évfolyam II. félév Viszonyok és viszonyulások

ELŐADÓ: Tamás Ferenc irodalomtörténész, költő, magyartanár

IDŐPONT: Szerdai napok, 17:30
7 előadás

RÉSZVÉTELI DÍJ: 5 600 Ft

Irodalmi kurzusunk egymásnak felelő, egymást megvilágító műalkotásokat tesz egymás mellé, így mutatja fel az irodalom és a társművészetek belső kapcsolatrendszerét, izgalmas problémafölvetéseit és válaszait.
A műalkotások tükröt tartanak egymásnak – és nekünk, olvasóknak, befogadóknak is. A változó kontextusok más-más oldalát emelik ki egy-egy versnek, novellának vagy regénynek, s ahogyan friss szemmel nézünk egy (akár jól ismert) alkotásra, magunkról is mást, többet tudunk meg.
Az idei kurzus témája – az előző évek előadásainak folytatásaként – az emberi viszonyok szerteágazó sokasága. Hogyan viszonyulunk egymáshoz testvérként, barátként; milyennek mutatkozik az irodalomban az orvos–beteg vagy az úr–szolga viszony; hogyan viszonyul az ember betegséghez vagy üldözéshez; mit mondanak az írók a narkotikumokról vagy az öngyilkosságról? A megszokott módon szabadon járkálunk a magyar és világirodalomban Homérosztól és a Bibliától Petőfin, Arany Jánoson, a nagy Nyugat-nemzedék alkotóin át a kortárs írókig, költők­ig. Az irodalmi elemzéseket – a szokásos módon – festmények és fotók, valamint a témához kapcsolódó zenei részletek vagy filmidézetek egészítik ki.

IDŐPONTOK:
február 27. Üldözők és üldözöttek II.
Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés (Porfirij és Raszkolnyikov);
Buzzati: Hajtóvadászat öregekre;
Kemény István: Kain;
Kafka: A per.

március 13. Doktorok, betegek, betegségek
Kosztolányi Dezső: A doktor bácsi; Appenditicis;
Csehov: Jonics, Bánat; A lónevű;
Babits Mihály: Balázsolás;
Hrabal: Sörgyári capriccio;
Déry Tibor: Két asszony;
Nádas Péter: Saját halál;
Tolsztoj: Ivan Iljics halála.

március 27.
Öngyilkosok
Goethe: Az ifjú Werther szenvedése;
Kosztolányi Dezső: Aranysárkány;
Móricz Zsigmond: Rokonok;
Karinthy Frigyes: Egy életművész naplójából;
Arany János: Híd-avatás;
Dante: Pokol, 13. ének – Az eleven liget.

április 10. Kísértetek, visszajáró lelkek
Nemes Nagy Ágnes: A visszajáró;
Arany János: Tengeri hántás; A képmutogató;
Kosztolányi Dezső: Aranysárkány;
Brontë: Üvöltő szelek;
Jókai: A lőcsei fehér asszony;
Poe: A holló; Az áruló szív.

április 24. Mesterséges mennyországok
De Quincey, Baudelaire, Kosztolányi, Csáth Géza;
Gulácsy Lajos: Az ópiumszívó álma;
Lewis Carroll: Alice Csodaországban.

május 8. Vakok és látók
Ady Endre: A fekete zongora; Az Úr érkezése; Imádság háború után;
Babits Mihály: Vakok a hídon;
Weöres Sándor: A vak;
Szophoklész: Oidipusz király;
Saramago: Vakság;
Kosztolányi Dezső: A csoda;
Jelenések könyve.

május 22. Fivérek, nővérek
Fehér László (népballada);
Mikszáth Kálmán: Bede Anna tartozása;
Kafka: Az átváltozás;
Bennet-lányok (Jane Austen: Büszkeség és balítélet), Karamazov-testvérek (Dosztojevszkij).