A szabadegyetem felsőszintű ismeretterjesztési forma, mely korszerű ismereteket nyújt a társadalomtudományok, természettudományok, művészetek és irodalom köréből.
Date:augusztus 30, 2018

KALANDOZÁS BURGENLANDBAN

ELŐADÓ: Dr. Marossy Endre

IDŐPONT: Szerdai napok, 17:30 óra
6 előadás

RÉSZVÉTELI DÍJ: 4 800 Ft

A trianoni békediktátum talán legvisszásabb döntése volt a szövetséges Ausztria területi igényeinek kielégítése. Burgenland 1933-tól a Német Birodalom keleti, 1945 után a szovjet zóna, majd a Varsói Szerződés nyugati határvidéke lett, ezért sokkal kevésbé ismert, mint a többi elcsatolt országrész. Dr. Marossy Endre történész éveken át kutatta Burgenland helytörténetét, szinte faluról falura, várról várra járta és fényképezte végig a tartományt. Előadásaiban bemutatja a legfontosabb településeket, műemlékeket, várakat, amelyekről Burgenlandban könyve, idehaza több tanulmánya jelent meg. A hat előadás keretében több száz digitális felvételét vetíti le, végigvezetve hallgatóit az Árpád-kori határőr vidéktől a trianoni diktátumig terjedően, olykor máig ívelő részletekkel.

IDŐPONTOK:

október 24. A Felső-Őrvidék határőr települései: Felsőőr, Alsóőr, Őrisziget, Vasjobbágyi
Őr szavunk előfordul Szent László király latin nyelvű törvénykönyvének szövegébe ágyazva, jelentése határőr. Délnyugati határvidékünk Őrség tájneve, több falu máig használatos neve ezt a jelentést foglalja magában. A Felső-Őrség négy szomszédos falvát, jellegzetes népi építészetét mutatja be az előadás, de a temetők elemzésével feltárja a nemzetiségi lét fordulatait is.

november 7. Hadak útján Dél-Burgenlandban: Németújvár, szentgotthárdi csatatér, Vasdobra, Monyorókerék, Gyepűfüzes
A középkori magyar királyság nyugati határvidékén a határőr településektől a várak vették át a terület védelmének feladatát. A gyepűrendszerből fennmaradt településeken várak, várkastélyok épültek. Háború azonban ritkán sújtotta a nyugati magyar határvidéket. A népesség nagyobb veszteség nélkül élte meg a török hadjáratokat. Vas megye területén vívták meg Mohács után az első nagy keresztény győzelmet hozó csatát Szentgotthárd közelében,
a mai burgenlandi Nagyfalvánál. Az előadás bemutatja a csatatéren készült felvételeket is.

november 21. Várak, kastélyok, templomok emlékek Közép-Burgenlandban: Lánzsér, Szalónak, Léka, Borostyánkő, Kabold, Sopronkeresztúr
Több közülük mindmáig lakott, sőt évszázadok óta nem változott a tulajdonos család sem.
A többnyire békés évszázadok folyamán gyönyörű templomok egészítették ki a hadiépítészet remekeit.

december 5. A Fertő-tó vidéke: Fertőmeggyes, Ruszt, Feketeváros, Nezsider, Boldogasszony, Féltorony, Mosontarcsa
Bécs Velencei-tava a Fertő-tó. A régi városok történelmi légkörét megőrizve fejlesztették ki a közkedvelt fürdőhelyeket. Szebbnél szebb kastélyok, templomok, történelmi városmagok övezik a tavat. Közelmúlt történelmünk emlékhelye Mosontarcsa (Andau), ahol közel kétszázezer honfitársunk menekült el hazánkból 1956–1957 telén.

január 16. Kismartontól az alsó-ausztriai határig: Kismarton, Nagymarton, Vulkapordány, Fraknó, Lorettom, Köpcsény
Az első világháborút Ausztriával lezáró saint-germaini békekötésben kijelölt területek tartományi székhelye Kismarton lett. Barokk várkastélya, temploma gyönyörű városmagot alkot a gótikus plébániatemplommal együtt. Az Esterházyak kastélya és fraknói vára mellett a
Batthyány család köpcsényi kastélya és lorettomi kegytemploma kiemelkedő műemlék.


január 30.
Nyugat-Magyarországtól Burgenlandig. A trianoni diktátum és következményei. A mai határvonal kialakulása: Felsőőr, Kirchschlag, Sopron, Ágfalva, Írottkő.
Az első világháború befejezése után a Tanácsköztársaság nem tudta legyőzni mindkét ellenfelét. Ezt követően további ellenállást csak a nyugat-magyarországi felkelők tanúsítottak. Habár ki kellett üríteniük a nyugati határvidéket, elérték, hogy Sopron és környéke sorsát népszavazás döntse el. Még ezt követően is került sor határvonal-módosításra, rést ütve a trianoni diktátumon.