A szabadegyetem felsőszintű ismeretterjesztési forma, mely korszerű ismereteket nyújt a társadalomtudományok, természettudományok, művészetek és irodalom köréből.
Date:január 28, 2019

KALANDOZÁS KÁRPÁTALJÁN

ELŐADÓ: Dr. Marossy Endre

IDŐPONT: Szerdai napok, 17:30
6 előadás

RÉSZVÉTELI DÍJ: 4 800 Ft

A trianoni diktátumban Csehszlovákiának ítélt, ma Ukrajnához tartozó terület kevésbé látogatott, mint Erdély vagy a Felvidék, habár természeti szépsége felejthetetlen élményeket nyújt. Történész előadónk saját felvételeivel mutatja be az egykori Felső-Magyarországot, és annak azt a részét, amit utólag Kárpátaljának neveztek el. A műemlékeken kívül áttekinti a terület történelmét a honfoglalástól a Kárpáti Katonai Körzet 1956. évi magyarországi hadműveletéig. Kitér az erdélyi fejedelemség, a királyi Magyarország, a Thököly fejedelemség korára, és bemutatja II. Rákóczi Ferenc szabadságharcának kárpátaljai emlékeit is.

IDŐPONTOK:
március 13. Kárpát szent bércein – Vereckétől Uzsokig
Honfoglaló elődeink itt látták először a Kárpát-medence gyönyörű távlatait. A Kárpátok hágóiért évszázadokon át többször vívtunk élet-halál harcot. A legtöbb áldozattal az első világháború – összességében győzelmes – kárpáti védelmi harcai jártak. „Az uzsoki csonthegyek” vidékét ismerhetik most meg a hallgatók.

március 27. Földvárak, templomok, korai várak – Borsovától Borzsaváig

Borsova honfoglalást követően emelt korai földvára, a gótikus gerényi templom, Borzsava mai református temploma különlegesen szép műemlék.

április 10. Bús düledékeiden

Huszt romvárát ellenpontozza Ungvár újolasz bástyás vára, amellyel kapcsolatban megismerhetjük a török ellen létrehozott főkapitányságok végvárainak építését. Más jellegű, különleges műemlék Szentmiklós kastélya.

április 24. Rákócziak büszke kora – Borsitól Kassáig
Kárpátalja magyar lakosságához II. Rákóczi Ferenc áll legközelebb. Habár születésének és temetkezésének helye Felső-Magyarország Szlovákiához tartozó területén fekszik, szabadságharcának – és elődei, I. Rákóczi György, I. Rákóczi Ferenc, Zrínyi Ilona és második férje, Thököly Imre küzdelmeinek – fontos helyszínei találhatóak Kárpátalján, elsősorban a munkácsi várban.

május 8. Hol sírjaink domborulnak – temetők Szolyvától Borzsaváig
A szolyvai gyűjtőtábor helyén alakították ki a sztálini terror áldozatainak ma legismertebb emlékhelyét Kárpátalján – de egy honfoglaló harcos sírját rejtő halom és emlékmű magyar történelmünk kezdetét idézi fel. A két világháború katonatemetői mellett a beregszászi zsidó temető is a 20. század tragikus eseményeihez kapcsolódik.

május 22. Kárpátaljától a Kárpátontúlig
Ez az előadás foglalja össze Kárpátalja kialakítását és 20. századi történelmét. Fő részletei: Trianon előzményei és a diktátum. Podkarpatská Rus, Kárpátalja. Holokauszt. Kárpátontúli Ukrajna. Kárpáti Katonai Körzet hadműveletei 1956 ban. Magyar katonai vezetők és katonák elhurcolása és kihallgatása Ungváron.