A szabadegyetem felsőszintű ismeretterjesztési forma, mely korszerű ismereteket nyújt a társadalomtudományok, természettudományok, művészetek és irodalom köréből.
Date:augusztus 30, 2017

Kállay Géza

Kállay Géza (1959) 1984-ben kapta meg magyar-angol-általános és alkalmazott nyelvészet szakos diplomáját az ELTE-n. 1985-től az ELTE Angol Tanszékének (ma: Angol-Amerikai Intézetének) oktatója, 2007 óta professzora. Többször volt külföldi tanulmányúton: 1991-92-ben Soros-ösztöndíjjal a Leuveni Egyetemen tanult, s itt szerzett PhD fokozatot 1996-ban. 1995 tavaszán egy fél évet töltött – Fulbright-ösztöndíjjal — a Harvard Egyetemen, Stanley Cavell filozófus és Shakespeare-tudós tanítványaként. 2004-2005-ben a Kaliforniai Egyetem Santa Cruz-i kampuszán volt – szintén Fulbright ösztöndíjasként – vendégprofesszor, s ez után négy évig minden nyáron meghívták. Volt az ELTE Angol-Amerikai Intézetének igazgatója, jelenleg az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskoláját is vezeti. 1996 óta a Liget Irodalmi Műhely munkatársa; a Liget folyóiratban közel száz cikket publikált, és 11 könyve jelent már meg a Műhely gondozásában. Legutóbbi hosszabb műve Shakespeare Macbethjének fordítása jegyzetekkel: http://ligetmuhely.blog.hu/2014/12/13/e-konyv_w_shakespeare_macbeth_kallay_geza_forditasa. Főleg Shakespeare, dráma, filozófia és újabban a színház tárgykörében publikál, angol nyelven is. Felesége, Kállay G. Katalin a Károli Egyetemen tanít amerikai irodalmat. Három felnőtt lányuk van: Zsuzsanna, Eszter és Mária.

Előadásai: