A szabadegyetem felsőszintű ismeretterjesztési forma, mely korszerű ismereteket nyújt a társadalomtudományok, természettudományok, művészetek és irodalom köréből.
Date:február 05, 2018

A KÖZEL-KELET TRAGÉDIÁJA A NYUGATI TÖMEGMÉDIÁBAN – ÉS A VALÓSÁGBAN Irak – Szíria – Irán, 2001-2018

ELŐADÓ: Sógor Dániel arabista történész, doktorjelölt (ELTE BTK)

IDŐPONT: Keddi napok, 17:30
3 előadás

RÉSZVÉTELI DÍJ: 2 400 Ft

A XXI. század elejétől, és különösen 2015-től, a migrációs vagy menekültválság kezdete óta, a Közel-Kelet valóban „közel” került hozzánk, európaiakhoz. Bár a térségben az előző kétszáz év során nem múlt el évtized éles – helyi, regionális kihatású vagy annál is súlyosabb, az államközi rendszer egészére kiható – politikai vagy háborús konfliktusok nélkül, a Közel-Kelet államainak/társadalmainak válsága immár a „mindenki háborúja mindenki ellen” – a káosz – állapotába hanyatlott. Az állami struktúrák meggyengülése vagy egyenesen megszűnése és következménye: a létbizonytalanság – a mindennapi élet elemi feltételeit ellehetetlenítő politikai, gazdasági és környezeti változáscunami – emberek százezreit kényszerítette arra, hogy szülőföldjüket, hazájukat elhagyva, az (egyelőre) konszolidáltabb helyzetű szomszédos országokban vagy a „közeli” és jobb módú Európában keressenek menedéket. A Közel-Kelet válsága napjainkban, úgy tűnik – legalábbis ha a tömegmédiát nézzük-hallgatjuk – súlyosabb és áttekinthetetlenebb, mint valaha.
De vajon tényleg így van-e? S ha igen, miért következett be a katasztrófa? Vajon az iraki vagy a szíriai nép maga hozta saját fejére a bajt? A káoszt a „végzet” okozta-e, vagy ellenkezőleg: az döntő módon külső hatalom/hatalmak stratégiájának eredménye? Elfogulatlan, tárgyilagos tájékoztatásra törekszik-e a nyugati, fősodrú média a Közel-Keletről szóló híradásaiban és kommentárjaiban? Milyen a tömegmédia Irak-, Szíria- vagy Irán-képének viszonya a valóságos iraki, szíriai vagy iráni társadalomhoz? Hogyan, milyen technikával és miféle érdekek szolgálatában készül az „alternatív”, „pszeudo”-valóság? Az előadások ilyen és ezekhez hasonló kérdésekre keresik a választ, midőn a politikavezérelt és befolyásos nyugati (angol nyelvű) tömegmédiumok által sulykolt véleményeket – amelyeket önálló tudósítói hálózat híján, szolgai módon, a honi tájékoztatás és a politikai elemzők többsége is átvesz, sőt, gyakran tovább torzít – a helyi, arab és perzsa nyelvű sajtóból és közösségi médiából föltáruló összképpel szembesíti.

IDŐPONTOK:

április 10. Nemzet? Állam? Vallás? Törzs?
Párhuzamos és versengő identitások az arab világban

május 8. Tömegmédia, propaganda, manipuláció, hamis hírek…
Az „alternatív” valóság előállításának módszerei és technikái. A média hatalma az iraki–szíriai válságban.

május 22. Irán a nagyhatalmi érdekharcok hálójában
Egy nagy, történelmi nemzetállam szerkezete és működése. Iráni „tavasz”?