A szabadegyetem felsőszintű ismeretterjesztési forma, mely korszerű ismereteket nyújt a társadalomtudományok, természettudományok, művészetek és irodalom köréből.
Date:július 29, 2017

KÜLÖNBÖZŐ CIVILIZÁCIÓK TÉR-, IDŐ- ÉS EMBERKÉPE

ELŐADÓ: Kopcsik István

IDŐPONT: Csütörtöki napok, 17:30
8 előadás

RÉSZVÉTELI DÍJ: 6 400 Ft
Előadás-sorozatunkban megvizsgáljuk az emberi közösségformák, civilizációk kialakulását, változásait és azok egymásra hatását. Összehasonlítjuk a különböző történelmi korszakokban ki- és átalakuló világszemléletet, tér-, idő- és emberfelfogásokat. Vizsgáljuk a vallások világmagyarázó és emberi közösségformáló szerepét, az azonosság és a különbözőség fogalmainak változásait. Elemezzük az egyre személytelenebbé váló világban élő ember félelmét a káosztól és vágyát a „rendre”; a tolerancia, az egyéni és kollektív agresszió különböző típusait; a civilizációk találkozásának békés és erőszakos változatait, különös tekintettel az asszimilációk és keveredések típusaira és következményeire; a magán- és köztulajdon különböző formáinak hatását az emberi közösségekre, a hétköznapi életre, társadalmi szervezetekre, intézményekre, a politikai hatalomra. Vizsgáljuk a népességnövekedésből, technikai civilizációs fejlődésből, a „növekedésmániás gazdasági rendszer” kialakulásából adódó veszélyeket a természetre, az emberi szabadságra és egyáltalán az Emberi Életre.

IDŐPONTOK:

október 12. Az első emberi közösségek és a természeti népek életmódja és világfelfogása
október 26. A korai államok létrejötte és jellegzetességeik (Egyiptom és a Közel-Kelet térsége)
november 9. A görög és római világ jellegzetességei és
öröksége
november 23. Az ún. nagy világvallások létrejötte és hatása az emberi gondolkodásra, életmódra, társadalmi szokásrendre, törvényekre és a különböző államalakulatok, emberi közösségek kapcsolatára
december 7. Az indiai és kínai világ jellegzetességei és
öröksége
január 18. A középkori európai államok jellegzetességei, hasonlóságok és különbségek
február 1. Az európai gyarmatosítás okai, következményei a világ népeinek életében
február 15. A civilizációk és politikai ideológiák kapcsolata,
a hagyományok és szokásrendszerek egymás mellett élése és ellentéte (napjaink világprob­lémái)