A szabadegyetem felsőszintű ismeretterjesztési forma, mely korszerű ismereteket nyújt a társadalomtudományok, természettudományok, művészetek és irodalom köréből.
Date:október 05, 2015

Óvári Árpád

Óvári Árpád
okl.gépészmérnök,mérnök-közgazdász

Földrajz iránti érdeklődése már a középiskolában megnyilvánult.
Egyetemi évei alatt ismerkedett meg a fényképezéssel.Több,a természethez kapcsolódó sportágban fejtett ki aktív tevékenységet.Túrakerékpározás,túrakajakozás,úszás,természetjárás,vitorlázó repülés
megbízható tájékozódási képességének kialakulásához járultak hozzá.
Képzettsége,ipari gyakorlata és nyelvtudása révén számos országba eljutott.Szabadidejében fényké- pezett.Sok esetben visszatért hivatalos kiküldetéseinek színhelyére és a korábban készített fotókat so-
rozattá egészítette ki.Szabadságát általában egy-egy nagyobb túrával töltötte.
1964/65-i oktatási évben a TIT Földrajzi Szakosztálya meghívására „Utiképek Mongóliából” címmel előadást tartott a Kossuth Klubban,amit az akkor ismert rutinos előadók zsüriztek.Ezt követően a szak-
osztály vezetése egy tengeri mentőhajó kategóriába tartozó kishajóval tervezett expedíciós túrára hív-
ta meg.A 12 tagjelöltből 6 fő – köztük a hajó tulajdonosa és az expedíció több meghatározó tagja – nem kapott útlevelet.Kezdeményezésére egy skandináviai körutazásra került sor.Egyhónapos kalan-
dozás során ketten eljutottak a Kebnekaise –ra (Svédország legmagasabb csúcsa) és a Nordkapra.,
A Galdhöpiggen (Norvégia legmagasabb csúcsa) és Sogne-fjord vidékét egyedül barangolta be.Ebből született „Az éjféli nap országában” c,előadás-sorozat,melyet számos további követett. .Ilyenek voltak:a „Letünt korok,letünt városok”,amely elsősorban a közel-keleti és észak-afrikai régészeti fel-tárások eredményeit mutatja be (Babylon Palmyra,piramisok,Luxor,Leptis Magna stb.),spanyolorszá-
gi,portugáliai útjának feédolgozása a „Pireneusoktól Gibraltárig”.Itáliában készített sorozatai közül „Toscana” a reneszánsz művészetbe nyujt bepillantást,a „Róma” sorozat a vatikáni múzeumokkal,a város egyháztörténeti és római emlékeivel ismertet meg,a „Dél Itália” pedig Nápolyt és környékét (Vezuv,Pompeji,Herculaneum),Capri és az Amalfi part szépségét,valamint Szicília tájait tárja fel.
Több évtized munkáját foglalja össze „Dévénytől a Kazán-szorosig,végig a Kárpátokon”sorozat, mely a történelmi Magyarország elcsatolt részeit,a Kárpátok vidékét több mint 50 előadásban ismer-teti.Mint túravezető bakancsos túrák keretében túratársaival,sokszor egyedül járta a Magas Tátra,a Felvidék,a Radnai havasok,Déli Kárpátok kétezer méter fölé nyúló gerinceit és ismerte meg a Kárpá-tok csodálatos hegyvilágát.A magashegyi túrákat mormotákkal,zergékkel medvével történt találkozá- sok szinesítették.Ezeréves kultúránk emlékeinek megismerése,egy-egy történelmi pillanat, életre szó -ló barátságok,betekintés a felvidéki emberek,a székelyek,vagy a „magyar korszakra” mind a mai napig nosztalgiával emlékező kárpátaljai ruszinok életébe, tették felejthetetlenné ezeket az utakat.
Ismeretterjesztő tevékenysége kiterjedt a Panoráma, Románia utikönyv „Erdély” részének lektorá-
lására (2.kiadás).
A Magyar Földrajzi Társaság tagjaként előadásokat tartott,túrabeszámolói megjelentek a társaság év-könyveiben.Emlékezetes maradt a Magyar Kárpát Egyesület megalakításának jubileuma melyet a hegymászó csoport a Magas Tátra főgerincének megmászásával (Márta csúcs) egybekötve szűk kör- ben Ótátrafüreden ünnepelt.
Követte a fotózás és a vetítés technikájának fejlődését.Mongóliáról készült sorozatával nemzetközi
mezőnyben dijazott lett a Vácon tartott I,Nemzetközi Audiovizuális Fesztiválon.Anyaga külföldre is el-
jutott.Ezt követően a diaporáma vetítés-technikával foglakozott.”Az ezerkettedik éjszaka meséje”
(A Taj Mahal története) c.diaporámája ugyancsak díjazott lett.A technikai fejlesztések trületén Tóth
Jánossal kifejlesztették és szabadalmaztatták az egyoptikás diaporáma vetítő berendezést,mellyel
megelőzték a kor nagynevű cégeinek (Kodak,Agfa stb.) hasonló törekvéseit.
A 90-es években egyéni szervezésben,az Egyesült Államokban a Sziklás Hegység nemzeti parkjait járta be.„A Vadnyugat természeti csodái” sorozat a nyugati part nagyvárosait,valamint a Colorado Grand Canyonjától a Yellowstone-ig 14 nemzeti park és emlékhely bemutatását tartalmazza.
Munkaköri lekötöttsége miatt előfordult,hogy rövid időre megszakadt hobbyként folytatott ismeretter- jesztő tevékenysége,nyugdíjba lépését követően azonban intenzívebbé válhatott.A diaképek mellett előadásai gyakran egészülnek ki videó felvételekkel.Az utóbbi években a digitális technika alkalmazá-
sára tért át.A Budai Fotó-és Filmklub tagjaként fotói kiállításokon is megjelennek.
„Délkeletázsiai barangolások”Thaiföld,Singapur,Hong Kong,Macau,Bali tájaira kalauzol.
A ”Barangolások az Európai Unióban” a fenti sorozatokban nem szereplő további európai tájakra és városokba vezet Londontól a BeNeLux államokig,Elzásztól a Francia Rivieraig,vagy Krakow-tól Prágá-ig,a „Mediterrán tájakon” Dél-Európa,Ciprus,Görögország,a Balkán és az Adria vidékeit mutatja be.
A Kossuth Klubban 50 éve folyó ismeretterjesztő munkája során a földrajzi témákon túl teret nyert a világ nagy múzeumainak bemutatása is (Róma:Vatikán,Capitolium, Párizs:Louvre, London British Museum.Madrid Prado,Berlin:Pergamon-.Bécs:Kunsthistorisches Museum stb.).
Folyamatban van legújabb sorozatának összeállítása az „Alpokaljától a Mont Blanc-ig”mely Ausz-tria.Németország ,Franciaország,Svájc,Olaszország és Szlovénia alpesi vidékein vezet végig.