A szabadegyetem felsőszintű ismeretterjesztési forma, mely korszerű ismereteket nyújt a társadalomtudományok, természettudományok, művészetek és irodalom köréből.
Date:augusztus 26, 2021

Irodalmi alkotások párbeszéde Újramondott történetek

ELŐADÓ: Tamás Ferenc irodalomtörténész, költő, magyartanár

IDŐPONT: szerdai napok, 17:30
5 előadás

RÉSZVÉTELI DÍJ: 4 000 Ft

Irodalmi alkotások párbeszéde című sorozatunkkal a 10. tanévünket kezdjük el.
Ahogy hallgatóink megszokhatták, különböző szerzők, különböző korszakok egymásnak felelő alkotásait olvassuk össze, keresve a műalkotások lehetséges jelentéseit – és egyúttal nekünk, mai olvasóknak szóló üzenetét.
A most kezdődő szemeszterben híres és (többnyire) súlyos témákkal, valamint ezek újramondott változataival foglalkozunk. Mit mondhattak a felelevenített régi gondolatok, történetek a későbbi szerzőknek, és mit mondanak a XXI. században?
A szemesztert – a játékos múzsának is áldozva – humoros versek olvasásával zárjuk.

november 10. Vanitas – a hiábavalóság létszemléletének költészete
• Biblia: A prédikátor Salamon könyve
• Kölcsey Ferenc: Vanitatum vanitas
• Balassi: Az ő szerelmének örök és maradandó voltáról (47.)
• Vas István: Kalligráfia
• Kosztolányi: Ideges rímek
• Babits Mihály: Esti kérdés

november 24. Bosszúállás az apáért: Oresztész és Hamlet
• Aiszkhülosz: Áldozatvivők
• Shakespeare: Hamlet

január 5. A szökött próféta története: az ókori és a XX. századi Jónás
• Biblia: Jónás próféta könyve
• Babits Mihály: Jónás könyve

január 19. Orosz apokrif evangélium a sztálinizmus korszakából
• Máté szerinti evangélium
• János szerinti evangélium
• Bulgakov: A Mester és Margarita

február 2. Pastiche-ok és paródiák
Kosztolányi Dezső, Karinthy Frigyes, Parti Nagy Lajos, Varró Dániel versei