A szabadegyetem felsőszintű ismeretterjesztési forma, mely korszerű ismereteket nyújt a társadalomtudományok, természettudományok, művészetek és irodalom köréből.

Szabadegyetem Tematika – Miskolc

Helyszín: Miskolc
Bláthy Ottó Szakközépiskola
3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 7.

Időtartam: 45 perc/előadás (Rendhagyó középiskolai órák.)
Időpont: adott napon 9:55, 10:55 órai kezdet.

1. Fosszilis és nukleáris energia

2013. október 21. hétfő 9:55 óra
– A nem megújuló energiaforrások típusai
– Mekkora szerepet játszanak ma a világban és Magyarországon a nem megújuló energiaforrások?
– Milyen környezeti problémákat okoz a fosszilis energiaforrások égetése? – éghajlatváltozás, szmog, savas ülepedés stb.
– Milyen kockázatokat rejt magában a nukleáris energia? – atomerőmű-balesetek, radioaktív hulladékok tárolása, atomfegyver-gyártás stb.
– Trendek és perspektívák a fosszilis energiaforrások használatában – a kőszén reneszánsza, az olajcsúcs problémája, a földgáz előretörése
– Trendek és perspektívák a nukleáris energia használatában – Csernobil és Fukusima hatása
Előadó: Takács- Sánta András egyetemi adjunktus

2. Megújuló energiaforrások

2013. október 21. hétfő 10:55 óra
– A megújuló energiaforrások típusai
– Mekkora szerepet játszanak ma a világban és Magyarországon a megújuló energiaforrások?
– Milyen környezeti problémákat okoz a megújulók használata? – negatív hatások a mezőgazdaságra és a biológiai sokféleségre
– Trendek és perspektívák a megújulók használatában – a megújulók lassú terjedésének okai
– Miért volna kívánatos a megújulók dominanciája?
– Miért az energiafelhasználás csökkentése kellene legyen a legfontosabb célunk?
Előadó: Takács- Sánta András egyetemi adjunktus

3. Biomassza I.

2013. november 12. 9:55 óra
– Osztályozás (zoo-fito, dendro)
– Nem kimeríthetetlen (Karsztok, É-Afrika, Tisza-táj vs. Ormánság)
– Élelmiszer-konkurrens
– Aggályos termelési módok (GMO, monokultúra, talajkizsigerelés, kisszámú munkaerő vs. tőkecentralizáció)
– Externáliák (szállítás, fosszilis-addíció, környezetkárosítás, CO2-ÜHG)
Előadó: Simor Árpád faipari mérnök

4. Biomassza II.

2013. november 12. 10:55 óra
– Közösségi erőművek (jogi úton elért műszaki hatékonyság)
– CHP (hatásfok, erőműnagyság)
– Szükséglet- és erőforráselemzésen alapuló döntés (kis száll. távok, meglévő erőforrások)
– Gépészeti sokszínűség (mikroturbina, Stirling-motor,
– Autonóm település/kisrégió/régió (Ertsey A.)
– A kiserőművek energiabiztonsága: műszaki, havária-, katonai biztonság, energiafüggetlenség (polgári tudat, szuverén polgár mint a versenyelőny záloga)
Előadó: Simor Árpád faipari mérnök

5. Napenergia I.

2013. december 10. 9:55 óra
– A napsugárzás fontosabb fizikai és geometriai jellemzői.
– A földfelszínre érkező napsugárzás mennyisége és időbeli eloszlása.
– Magyarország napsugárzási adottságai.
– A napenergia közvetlen hasznosításának módjai: passzív hasznosítás, napkollektoros hőtermelés, napelemes áramtermelés.
– Mire elég a napenergia? Hol alkalmazható a napenergia-hasznosítás?
– Mennyibe kerülnek a napkollektoros és napelemes rendszerek, milyen pénzügyi megtérüléssel lehet számolni?
Környezetvédelmi előnyök ismertetése.
Előadó: Varga Pál gépészmérnök

6. Napenergia II.

2013. december 10. 10:55 óra
A napkollektoros hőtermelés lehetőségei. A napkollektorok működési elve. Napkollektor típusok, és azok összehasonlítása: lefedés nélküli napkollektorok, síkkollektorok és vákuumcsöves napkollektorok. A napkollektorok hatásfoka. Melegvíz-tárolók és fűtési puffertárolók szerepe. Napkollektoros rendszerek használati-melegvíz készítésre, épületek fűtésére és medencék fűtésére. A legfontosabb dolgok, amire a napkollektoros rendszerek megvalósításakor ügyelni kell.
Előadó: Varga Pál gépészmérnök

7. Geotermikus Energia I.

2014. január 7. 9:55 óra
– A geotermikus energia eredete.
– Meddig elég a geotermikus energia?
– Magyarország geotermikus adottságai, geotermikus készlete.
– A geotermikus energia hasznosítási módjai a hőszivattyútól az elektromos áramot előállító erőművekig.
Előadó: Dr. Szanyi János címzetes egyetemi docens

8. Geotermikus Energia II.

2014. január 7. 10:55 óra
– Gazdaságos-e a geotermikus energia más fosszilis illetve megújuló energia típusokhoz képest.
– Esettanulmányok megvalósult projektekről.
– Hogyan állunk a geotermikus energia hasznosításában más országokhoz képest?
– Mi a geotermikus energia jövője?
Előadó: Dr. Szanyi János címzetes egyetemi docens