Első előadás után / napijegy
Lehetőség van sorozatainkra beiratkozni az első előadások előtt közvetlenül a jegyszedőknél.
Napijegy minden előadásra váltható.
Lehetőség van sorozatainkra beiratkozni az első előadások előtt közvetlenül a jegyszedőknél.
Napijegy minden előadásra váltható.
Kedves Hallgatóink!
Kedves Hallgatóink!
Várjuk Önöket sok szeretettel!
Várjuk Önöket sok szeretettel!
Bevezető szöveg
A szabadegyetem felsőszintű ismeretterjesztési forma, mely korszerű ismereteket nyújt a társadalomtudományok, természettudományok, művészetek és irodalom köréből.
previous arrow
next arrow

Kedves Hallgatóink!

Napjaink világa c. történelmi sorozatunk az eladók személye, illetve az időpont kétszeri változása után most a kiadott műsorfüzetünk szerint folytatódik. A következő előadás november 28-án lesz. Ez alkalommal Stefano Bottoni, a Firenzei Egyetem oktatója beszél a rendszerváltozás utáni Magyarország történetéről. Hogyan látja a történész hazánk társadalmi és politikai helyzetét? Milyen társadalmi struktúraváltási folyamatban vagyunk? 

Várjuk Önöket sok szeretettel!

 

Kedves Hallgatóink!

A „Kor-Képek”c. előadás-sorozat november 29-i előadása („Legenda és mítoszok”) az előadó más természetű elfoglaltsága miatt elmarad.
Pótlásáról a későbbiekben adunk tájékoztatást.

A („Hallgassuk és nézzük együtt”) c. előadás-sorozat december 1-i előadása („Gustav Holst: Bolygók”) technikai okokból elmarad.
Pótlására január 12-én kerül sor.

Megértésüket köszönjük.

 

 

 

Kedves Régi és Új Hallgatóink!

A több évtizedes hagyományoknak megfelelően idén is elindul a TIT József Attila Szabadegyetem új tanéve.
Folytatódnak a töretlen népszerűségnek örvendő művészet­tör­té­ne­ti, zenetörténeti, irodalmi sorozataink a már jól ismert előadókkal, valamint új előadás-sorozatok is meghirdetésre kerülnek a kultúrák keresztútja, valamit a történelemtudomány témakörében.Idén ismét elindítjuk korábban nagy sikernek örvendő családfakutatással foglalkozó sorozatunkat „Mi terem a családfán” címmel.

Minden kedves hallgatónknak tartalmas és kellemes időtöltést kívánunk a TIT József Attila Szabadegyetemen!

 
Ajánló sorozatainkból

A Magyar Királyság fővárosa, Budapest 150 éves történelmének kiemelkedő építészeti alkotásai a historizmus korában születtek meg. Ez a kor a főváros történelmének közel első harmada, egyben a köztéri emlékmű- szobrászat megszületésének és a síremlékszobrászat első virágkora volt.

A művészettörténetben a szakma tisztességes és magas színvonalú művelői között mindig voltak olyanok, akiket a későbbi korok kiemeltek, és a többi mester fölé helyeztek......

Művészettörténeti sorozatunk, a Kor-képek már ismert tematikájú minisorozatai ezúttal összekapcsolódnak: Egyiptom lesz egyik témánk, melyet egy, a fáraók (és fáraónők) országában tett Csodálatos utazás inspirált.

„Mindennek rendelt ideje van. […] Ideje van a születésnek, és ideje a meghalásnak – hangzanak a jól ismert szavak a Bibliából, A prédikátor Salamon könyvéből. – Ideje van a sírásnak és ideje a nevetésnek; ideje a jajgatásnak és ideje a szökdelésnek.” Időben élünk, nem vonhatjuk ki magunkat a hatása, sőt uralma alól.

Az elmúlt két évben áttekintettük a francia zene történetének bő ezer évét, a korai többszólamúság megjelenésétől (IX. század) egészen a kortársakig, de néhány szerzőre, főleg a legjelesebbekre, nem jutott kellően nagy hangsúly.

A Magyar értelmező kéziszótár szerint az öröm „a kedvező esemény hatásaként támadó kellemes érzés, derűs, vidám lelkiállapot, illetve ennek megnyilvánulása”.  A 2023/24. tanévben az öröm megnyilvánulásának sokféleségét mutatjuk be a híres zeneszerzők művei alapján készült filmekkel.!

A nyugdíjasok művészettörténeti szabadegyeteme a megszerzett tudás szinten tartását és gyarapítását szolgálja. Ez a tanév a Római Birodalom bukását következő ezer év művészettörténetét tekinti át, bemutatva a kialakuló korszakokat és ezeknek jelenetős alkotásait.

Egyszerre az állandóság és a változatosság világa! Ha egy európai ellátogat a térségbe: vagy soha többé nem akar elmenni, vagy mindig visszavágyik!

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Igazgatósága és a TIT Kossuth Klub Egyesület közös sorozata.

Eleink annyi csodát hagytak ránk: remekművek, épületek, városok őrzik alkotójuk tehetségét emberöltők múltán is, egyetemes igazságokat fejeznek ki, és továbbgondolásra késztetnek, gazdagítanak......

A most következő őszi félévben a rendszerváltás utáni időszakot tekintjük át.

AMERIKA ŐSLAKÓINAK NAGY KULTÚRÁI Amerika őslakóit Kolumbusz tévedése alapján nevezzük indiánoknak, hiszen a nagy hajós azt hitte, Indiába jutott el. Nyomában hamarosan aranyra és ezüstre éhes gyarmatosítók érkeztek. Lerombolták a …

Amerika őslakóinak nagy kultúrái Read More »

Következő előadásaink
Ma