Sorozatok

Művészettörténet

A Nyugat-Római Birodalom összeomlását követően, hosszú vajúdás után egy új európai korszak született...

A művészettörténetben a szakma tisztességes és magas színvonalú művelői között mindig voltak olyanok, akiket a későbbi korok kiemeltek, és a többi mester fölé helyeztek.....

A Magyar Királyság fővárosa, Budapest 150 éves történelmének kiemelkedő építészeti alkotásai a historizmus korában születtek meg....

Ebben a félévben szinte minden a szépségről és a tavaszról szól....

A Magyar Királyság fővárosa, Budapest 150 éves történelmének kiemelkedő építészeti alkotásai a historizmus korában születtek meg. Ez a kor a főváros történelmének közel első harmada, egyben a köztéri emlékmű- szobrászat megszületésének és a síremlékszobrászat első virágkora volt.

A művészettörténetben a szakma tisztességes és magas színvonalú művelői között mindig voltak olyanok, akiket a későbbi korok kiemeltek, és a többi mester fölé helyeztek......

Művészettörténeti sorozatunk, a Kor-képek már ismert tematikájú minisorozatai ezúttal összekapcsolódnak: Egyiptom lesz egyik témánk, melyet egy, a fáraók (és fáraónők) országában tett Csodálatos utazás inspirált.

A Nyugat-Római Birodalom összeomlását követően hosszú vajúdás után egy új európai korszak született, amelynek művészeti kiteljesedése a gótika korában történt meg. Azonban a változás nemcsak a természet, hanem az emberi civilizáció elválaszthatatlan és elidegeníthetetlen velejárója

Irodalom

Mindennek rendelt ideje van.....

„Mindennek rendelt ideje van. […] Ideje van a születésnek, és ideje a meghalásnak – hangzanak a jól ismert szavak a Bibliából, A prédikátor Salamon könyvéből. – Ideje van a sírásnak és ideje a nevetésnek; ideje a jajgatásnak és ideje a szökdelésnek.” Időben élünk, nem vonhatjuk ki magunkat a hatása, sőt uralma alól.

Történelem

Hazánk 20. századi eseményei még ma is vitatottak.....

A 6-7 féléven keresztül tartott szabadegyetemi történelmi sorozatunkban a közelmúlt évtizedeinek eseményeihez értünk. A most következő őszi félévben a rendszerváltás utáni időszakot tekintjük át. Megnézzük, hogy a XX. század történelmi eseményei hogyan hatottak hazánkra. Kitekintünk közvetlen környezetünkre, esetenként a szomszédjainkra, itt-ott a globális vonatkozásokra is.

Nyugdíjas szabadegyetem

A nyugdíjasok művészettörténeti szabadegyeteme a megszerzett tudás szinten tartását és gyarapítását szolgálja......

A nyugdíjasok művészettörténeti szabadegyeteme a megszerzett tudás szinten tartását és gyarapítását szolgálja. Ez a tanév a Római Birodalom bukását következő ezer év művészettörténetét tekinti át, bemutatva a kialakuló korszakokat és ezeknek jelenetős alkotásait.

Földrajz

A világ megismerése csodálatos szellemi kaland, de közel 200 ország felfedezéséhez – akár csak előadások formájában is – rövid az életünk.....

Zenetörténet

„Mahler zenéjének az a legfeltűnőbb vonása, hogy közeli kapcsolatba hoz a túlvilági élettel....

A 2023/24. tanévben az öröm megnyilvánulásának sokféleségét mutatjuk be a híres zeneszerzők művei alapján készült filmekkel....

A Magyar értelmező kéziszótár szerint az öröm „a kedvező esemény hatásaként támadó kellemes érzés, derűs, vidám lelkiállapot, illetve ennek megnyilvánulása”.  A 2023/24. tanévben az öröm megnyilvánulásának sokféleségét mutatjuk be a híres zeneszerzők művei alapján készült filmekkel.!

Az elmúlt két évben áttekintettük a francia zene történetének bő ezer évét, a korai többszólamúság megjelenésétől (IX. század) egészen a kortársakig, de néhány szerzőre, főleg a legjelesebbekre, nem jutott kellően nagy hangsúly.

Kultúrák keresztútján

A sorozat a tematikus és tanulmányutakat szervező Anima Travel koncepciója alapján jön létre....

Jelenlegi sorozatunkban bolygónk második legnépesebb és korunk leggyorsabban fejlődő nagyhatalmával ismerkedhetünk meg.....

AMERIKA ŐSLAKÓINAK NAGY KULTÚRÁI Amerika őslakóit Kolumbusz tévedése alapján nevezzük indiánoknak, hiszen a nagy hajós azt hitte, Indiába jutott el. Nyomában hamarosan aranyra és ezüstre éhes gyarmatosítók érkeztek. Lerombolták a […]

Eleink annyi csodát hagytak ránk: remekművek, épületek, városok őrzik alkotójuk tehetségét emberöltők múltán is, egyetemes igazságokat fejeznek ki, és továbbgondolásra késztetnek, gazdagítanak......

Családtörténet

Előadás-sorozat a TIT József Attila Szabadegyetem és a Magyar Családtörténet-kutató Egyesület együttműködésében.

Nyugdíjas szabadegyetem

A nyugdíjasok művészettörténeti szabadegyeteme a megszerzett tudás szinten tartását és gyarapítását szolgálja......

A nyugdíjasok művészettörténeti szabadegyeteme a megszerzett tudás szinten tartását és gyarapítását szolgálja. Ez a tanév a Római Birodalom bukását következő ezer év művészettörténetét tekinti át, bemutatva a kialakuló korszakokat és ezeknek jelenetős alkotásait.