Sorozatok

Művészettörténet

REMBRANDT Két géniusz egy személyben A sorozat szorosan kapcsolódik az előadó 2023 szeptemberében a L’Harmattan Kiadó gondozásában megjelenő Rembrandt – A  képek színjátéka című monográfiájához. Ennek alapgondolata szerint a világhírű …

Rembrandt Read More »

A Nyugat-Római Birodalom összeomlását követően hosszú vajúdás után egy új európai korszak született, amelynek művészeti kiteljesedése a gótika korában történt meg. Azonban a változás nemcsak a természet, hanem az emberi civilizáció elválaszthatatlan és elidegeníthetetlen velejárója

Művészettörténeti sorozatunk, a Kor-képek már ismert tematikájú minisorozatai ezúttal összekapcsolódnak: Egyiptom lesz egyik témánk, melyet egy, a fáraók (és fáraónők) országában tett Csodálatos utazás inspirált.

A művészettörténetben a szakma tisztességes és magas színvonalú művelői között mindig voltak olyanok, akiket a későbbi korok kiemeltek, és a többi mester fölé helyeztek......

A Magyar Királyság fővárosa, Budapest 150 éves történelmének kiemelkedő építészeti alkotásai a historizmus korában születtek meg. Ez a kor a főváros történelmének közel első harmada, egyben a köztéri emlékmű- szobrászat megszületésének és a síremlékszobrászat első virágkora volt.

Irodalom

„Mindennek rendelt ideje van. […] Ideje van a születésnek, és ideje a meghalásnak – hangzanak a jól ismert szavak a Bibliából, A prédikátor Salamon könyvéből. – Ideje van a sírásnak és ideje a nevetésnek; ideje a jajgatásnak és ideje a szökdelésnek.” Időben élünk, nem vonhatjuk ki magunkat a hatása, sőt uralma alól.

Történelem

A 6-7 féléven keresztül tartott szabadegyetemi történelmi sorozatunkban a közelmúlt évtizedeinek eseményeihez értünk. A most következő őszi félévben a rendszerváltás utáni időszakot tekintjük át. Megnézzük, hogy a XX. század történelmi eseményei hogyan hatottak hazánkra. Kitekintünk közvetlen környezetünkre, esetenként a szomszédjainkra, itt-ott a globális vonatkozásokra is.

Zenetörténet

A Magyar értelmező kéziszótár szerint az öröm „a kedvező esemény hatásaként támadó kellemes érzés, derűs, vidám lelkiállapot, illetve ennek megnyilvánulása”.  A 2023/24. tanévben az öröm megnyilvánulásának sokféleségét mutatjuk be a híres zeneszerzők művei alapján készült filmekkel.!

Az elmúlt két évben áttekintettük a francia zene történetének bő ezer évét, a korai többszólamúság megjelenésétől (IX. század) egészen a kortársakig, de néhány szerzőre, főleg a legjelesebbekre, nem jutott kellően nagy hangsúly.

Kultúrák keresztútján

AMERIKA ŐSLAKÓINAK NAGY KULTÚRÁI Amerika őslakóit Kolumbusz tévedése alapján nevezzük indiánoknak, hiszen a nagy hajós azt hitte, Indiába jutott el. Nyomában hamarosan aranyra és ezüstre éhes gyarmatosítók érkeztek. Lerombolták a …

Amerika őslakóinak nagy kultúrái Read More »

Eleink annyi csodát hagytak ránk: remekművek, épületek, városok őrzik alkotójuk tehetségét emberöltők múltán is, egyetemes igazságokat fejeznek ki, és továbbgondolásra késztetnek, gazdagítanak......

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Igazgatósága és a TIT Kossuth Klub Egyesület közös sorozata.

Egyszerre az állandóság és a változatosság világa! Ha egy európai ellátogat a térségbe: vagy soha többé nem akar elmenni, vagy mindig visszavágyik!

Családtörténet

Előadás-sorozat a TIT József Attila Szabadegyetem és a Magyar Családtörténet-kutató Egyesület együttműködésében.

Nyugdíjas szabadegyetem

A nyugdíjasok művészettörténeti szabadegyeteme a megszerzett tudás szinten tartását és gyarapítását szolgálja. Ez a tanév a Római Birodalom bukását következő ezer év művészettörténetét tekinti át, bemutatva a kialakuló korszakokat és ezeknek jelenetős alkotásait.