Sorozatok

Művészettörténet

KOR-KÉPEK Művészettörténeti rendhagyó sorozatunk, a Kor-képek már ismert tematikájú mini-sorozatain belül a Legenda és mítoszok előadásában ismét a mitológia rejtélyeit kutatjuk, ezúttal egy olyan istennő történetein keresztül, aki maga volt …

Kor-Képek Read More »

A művészettörténetben a szakma tisztességes és magas színvonalú művelői között mindig voltak olyanok, akiket a későbbi korok kiemeltek, és a többi mester fölé helyeztek......

A művészet történetének leírására általánosan korszak- vagy stílusneveket használunk. Így beszélhetünk a gótika vagy a szecesszió művészetéről. Azonban az általános leírás mögött ott rejtőzik a további finomítás lehetősége, amit egy időhöz vagy országhoz, területhez, városhoz kapcsolunk......

A Római Birodalom felbomlása után folytatódtak azok a változások, amelyek gyökerei a IV. századra nyúltak vissza. Egy új világ született a régi romjain, amelyben a régi megtagadása és bizonyos elemeinek a megőrzése is tetten érhető.

Irodalom

Irodalmi alkotások párbeszéde című sorozatunk 11. tanévének második szemesztere folytatja az első félév témáját: növények és állatok, növény- és állatmotívumok szerepelnek hívószóként.....

Nyugdíjas szabadegyetem

A nyugdíjasok művészettörténeti szabadegyeteme a megszerzett tudás szinten tartását és gyarapítását szolgálja. Ez a tanév a Római Birodalom bukását következő ezer év művészettörténetét tekinti át, bemutatva a kialakuló korszakokat és ezeknek jelenetős alkotásait.

Zenetörténet

A Hallgassuk és nézzük együtt! sorozat a 2022/2023-as tanévben arra vállalkozik, hogy zenei részletekkel és a felhangzó művek szerzőiről szóló anekdotákkal bemutassa a derűs zene szépségeit!

A francia zenetörténeti sorozatunk végéhez értünk, így idén a XX. század zeneszerzői és jelentősebb művei lesznek a szemeszter témái.

Kultúrák keresztútján

Eleink annyi csodát hagytak ránk: remekművek, épületek, városok őrzik alkotójuk tehetségét emberöltők múltán is, egyetemes igazságokat fejeznek ki, és továbbgondolásra késztetnek, gazdagítanak......

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Igazgatósága és a TIT Kossuth Klub Egyesület közös sorozata.

Elérkeztünk a 3 éve elindított sorozat befejező részéhez!....

Földrajz
The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.
Családtörténet

Előadás-sorozat a TIT József Attila Szabadegyetem és a Magyar Családtörténet-kutató Egyesület együttműködésében.

Történelem

A kommunista diktatúra működtetésében az állambiztonsági szervek kardinális szerepet játszottak.

Pszichológia
The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.