A 20. SZÁZAD TÖRTÉNELMI SZEMÉLYISÉGEI

Hazánk 20. századi eseményei még ma is vitatottak. Horthyval kapcsolatban erős érzelmi kötődések nyilvánulnak meg. Hétköznapjainkban egy félig feudális, félig polgári világ romantikus vagy bűnös alakjaként jelenik meg. Bethlenről kevesebbet tudunk, pedig 10 évig ült a miniszterelnöki bársonyszékben, hogy megoldja egy vesztes háború és egy Trianon-dúlta Magyarország problémáit. Rákosi megjelenése a kommunizmus térhódítását jelentette. Vidéken a földek kollektivizálása sokakban máig őrzött fájdalmat váltott ki, a városokban az erőltetett iparosítást írják a számlájára – és persze a munkatáborokat. Kádár bő három évtizede megtorlásokkal kezdődött, majd kis enyhülést hozott az egypártrendszerű, baloldali diktatúra alatt.

Történelmi személyiség-e Horthy? Történelmi személyiség-e Rákosi? Mit jelent történelmi személyiségnek lenni? Valamiféle elismerése az államvezetésnek vagy tényszerűen, csupán egy-két évtized regisztrálása az államigazgatás élén? Jelent-e minőségi kategóriát?

A szabadegyetem láthatatlan katedrájára pár év elteltével visszatér Romsics Ignác történészprofesszor, akadémikus, aki a múlt század kiváló kutatója. Előadásaiban összefűzi a történelmi eseményeket a korabeli gazdaság, a tudomány, az oktatás, a kultúra és a politika tényeivel, jellemzőivel.

 


4 alkalom

Részvételi díj: 4.000 Ft
Keddi napok, 17:30 óra

Előadó: Romsics Ignác történész

Szerkesztő: Kálóczy Béla

Előadások:

március 5.               Horthy Miklós

március 19.             gróf Bethlen István

április 2.                  Rákosi Mátyás

április 16.                Kádár János

Következő előadások:

Ma

Korábbi Események

EGYETEMES MŰVÉSZETTÖRTÉNET

Az osztrák és a magyar képzőművészet jelentős alkotásai és mesterei Előadó: Ludmann Mihály, művészettörténész

EGYETEMES MŰVÉSZETTÖRTÉNET

A barokk és késő barokk építészet Magyarországon Előadó: Ludmann Mihály, művészettörténész