NAPJAINK VILÁGA

A 6-7 féléven keresztül tartott szabadegyetemi történelmi sorozatunkban a közelmúlt évtizedeinek eseményeihez értünk. A most következő őszi félévben a rendszerváltás utáni időszakot tekintjük át. Megnézzük, hogy a XX. század történelmi eseményei hogyan hatottak hazánkra. Kitekintünk közvetlen környezetünkre, esetenként a szomszédjainkra, itt-ott a globális vonatkozásokra is.

A korábbi félévekben történelmünket érthető módon a sorsfordító események mentén tagoltuk. A rendszerváltás utáni évtizedeket most sokoldalúan közelítjük meg, amennyiben történészt, társadalomtudóst, szociológust, nemzetközi jogászt és közgazdászt szólítunk meg külön-külön előadásban. Az adott szakterületen aktívan tevékenykedő kutatóknak, egyetemi oktatónak az alábbi kérdéseket tesszük fel:

–    Milyen hatással van a XX. század történelme napjaink világára?
–    Vannak-e a társadalmi–gazdasági formációk változásainak törvényszerűségei?
–    Hová vezet a kontroll nélküli, határtalan információáramlás az emberek egymáshoz való viszonyában?
–    Milyen értékeket mutat fel átalakulóban levő világrendünk?
–    Mit vetít előre az a tendencia, amely a XXI. század első évtizedeiben mutatkozik?
–    Milyen társadalmi átstrukturálódási folyamatban vagyunk?
–    Melyek az emberiséget fenyegető veszélyek?
–    Hogyan alakultak országunk szövetségi viszonyai?
–    Mire köteleznek bennünket az érvényes nemzetközi szerződéseink?
–    Mely mutatók jelzik reálisan országunk gazdasági helyzetét?
–    Mire predesztinál bennünket országunk gazdasági kapacitása?
–    Merre halad a világ? Tudunk-e a mai ismereteinkből egy reményteljes jövőképet alkotni?

5 alkalom

Részvételi díj: 5000 Ft
Keddi napok, 17:30 óra

Szerkesztő: Kálóczy Béla

Előadások:

október 17.  Információs társadalom, kultúra, gazdaság és technológia Magyarországon 1991–2023
Előadó: Z. Karvalics László történész, vezető kutató (Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete)

október 31. Hazánk gazdasági helyzete nemzetközi környezetben 
Előadó: Kovács Attila közgazdász, dékán (Budapesti Metropolitan Egyetem)

november 14.  Hazánk nemzetközi kapcsolatai, szövetségi viszonyaink és kötelezettségeink
Előadó: Tóth Norbert docens, nemzetközi jogász (Nemzeti Közszolgálati Egyetem)

november 28.   A rendszerváltozás társadalmi és politikai következményei
Előadó: Stefano Bottoni történész, docens (Milánói Egyetem)

január 9.   Értékvesztés és értékkeresés a modern világban, társadalmunk strukturális szerkezete, jövőképünk
Előadó: Csepeli György szociálpszichológus, pro­fesszor emeritus (ELTE)

Következő előadások:

Today

Latest Past Events

A KOMMUNISTA DIKTATÚRA ÉS AZ ÁLLAMBIZTONSÁG

Az állambiztonsági együttműködések rendszere. A Stasi és a magyar állambiztonság Előadó: Slachta Krisztina történész, Eötvös Loránd Kutatási Hálózat

A KOMMUNISTA DIKTATÚRA ÉS AZ ÁLLAMBIZTONSÁG

Főtisztek és tartótisztek a III/III ügyosztálynál. A Kádár-rendszer állambiztonságának személyi állománya Előadó: Tabajdi Gábor történész, Nemzeti Emlékezet Bizottsága