A kommunista diktatúra és az állambiztonság

A kommunista diktatúra és az állambiztonság

A kommunista diktatúra működtetésében az állambiztonsági szervek kardinális szerepet játszottak. Az ő feladatuk volt, hogy a társadalommal szemben is megvédjék a hatalmat. Míg a Rákosi Mátyás nevével fémjelzett időszakban az államvédelem a nyílt megfélemlítésre és politikai „ügyek” kreálására koncentrálta a tevékenységét, addig a Kádár-korszak állambiztonsága a rendszerellenes megnyilvánulások és a nyílt tiltakozások „megelőzésére” szakosodott. Az előadás-sorozat betekintést ad abba, hogy a mindennapi életben hogyan kell elképzelni a kommunista titkosszolgálat szerveinek működését: milyen módszerekkel tartották kontroll alatt a magyar társadalmat, kik voltak a mű- ködtetői, meghatározó egyéniségei, milyen szerepet játszottak ebben a munkában az ügynökök és a különböző titkosszolgálati eszközök, milyen együttműködés alakult ki a szocialista blokkon belül a különböző országok szervei között?

6+1 alkalom

Részvételi díj: 6000 Ft
Keddi napok, 17:30 óra

Témavezető: Szekér Nóra történész, Állambiztonsági Szolgálatok Tör- téneti Levéltára

Előadások:

október 18. 
Az állambiztonság szerepe a kommunista diktatúrában.
Előadó: Szekér Nóra

november 15. 
Kik? Mit? Miért? Erőszakos múlt, 1945-1956
Előadó: Müller Rolf

november 29.
Magyar származású Nobel-díjas tudósok állambiztonsági megfigyelése

Előadó: Szekér Nóra 

január 10.
Jezsuita, szabadkőműves és titkos ügynök egy személyben
Nagy Töhötöm játszmái az állambiztonsággal
Előadó: Petrás Éva

január 24. 
Főtisztek és tartótisztek a III/III ügyosztálynál
A Kádár-rendszer állambiztonságának személyi állománya
Előadó: Tabajdi Gábor

február 7.  
Az állambiztonsági együttműködések rendszere
A Stasi és a magyar állambiztonság 
Előadó: Slachta Krisztina

február 21.
Az erőszak színterei
Munkatáborok, kitelepítés, börtönök és az államvédelem
Előadó: Bank Barbara – történész, Nemzeti Emlékezet Bizottsága

Következő előadások:

Today