AZ EMBERI CIVILIZÁCIÓK AZONOSSÁG-, KÜLÖNBSÉG- ÉS MÁSSÁG KÉPE VII.

A 6. sorozatban az indiai szubkontinenssel, s azon belül a világ egyik legősibb és napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő civilizációjával: Indiával, a Föld legnépesebb országával foglalkoztunk.

Jelenlegi sorozatunkban bolygónk második legnépesebb és korunk leggyorsabban fejlődő nagyhatalmával ismerkedhetünk meg, amelyet – egy rövid mongol korszak kivételével – soha senki nem tudott elfoglalni és gyarmatosítani.

A két ország azért is fontos, mert együttes lakosságuk száma meghaladja a 2,8 milliárd főt, miközben a magyar közoktatás 12 éve alatt – a még mindig erősen Európa-centrikus szemléletmód miatt – mindössze 3-4 órát foglalkozunk ezekkel a világtörténelmet mindig is meghatározó országokkal, civilizációkkal. A felsőoktatás területén ugyanez a helyzet: ha valaki nem választja szakterületének, akkor szinte egyáltalán nem találkozik ezekkel a területekkel, és nagyon nehezen érti meg, hogy ezek az országok ma és a jövőben milyen szerepet töltenek be az emberiség történetében, sorsának alakulásában. Még a történelemtanárok döntő többsége sem tanul és vizsgázik e két ország történelmi sajátosságaiból. Hogyan tudná akkor ezeket a témaköröket megismertetni a diákokkal, vagy érdeklődésüket felkelteni? Ebből kifolyólag a magyarság – főleg aki nem járt ott – nem sokat ért abból, ami ezekben az országokban a múltban történt és a jelenben történik. Ezért – általában kritika nélkül – elhisz mindent, amit hall a médiából, és nem lát mást, csak egy óriási kavargó káoszt és fenyegető veszélyhelyzetet.

Kína – miként India – megismeréséhez és megértéséhez egy egész élet is kevés! Kezdjük hát a felfedezést közösen…

 

II. félév
7 alkalom

Részvételi díj: 7.000 Ft
Keddi napok, 17:30 óra

Előadó:
 
Kopcsik István

Előadások:

február 27.              Bevezetés a kínai civilizáció megismerésébe

március 12.             A kínai világkép meghatározó elemei I.
Az ősi hitvilág, a taoizmus, a konfucianizmus

március 26.             A kínai világkép meghatározó elemei II.
A buddhizmus, a császárkultusz és a maoizmus

április 23.                A kínai civilizáció a kezdetektől a mongol megszállásig, a nyugat és a „Mennyei Birodalom” találkozása

május 7.                  Kína gazdasági és társadalmi jellegzetességei a középkorban és az újkor kezdetén

május 21.               Gyarmatosítási törekvések a 18. századtól
a 20. század elejéig

június 4.             A modern Kína kialakulása és jellegzetességei

Következő előadások:

Today

Latest Past Events