III. évfolyam I. félév

EGYETEMES MŰVÉSZETTÖRTÉNET III. évfolyam I. félév

A Nyugat-Római Birodalom összeomlását követően hosszú vajúdás után egy új európai korszak született, amelynek művészeti kiteljesedése a gótika korában történt meg. Azonban a változás nemcsak a természet, hanem az emberi civilizáció elválaszthatatlan és elidegeníthetetlen velejárója, és ennek az átalakulásnak a jelét már a XV. századi reneszánsz művészetben is jól láthattuk. Ennek a folytatása és kiteljesedése a nyugati kultúrkörben a manierizmus és barokk művészetében történt meg, amely egy új virágkort teremtett. Kiemelkedő építészeti művek születtek, amelyek ma is meghatározóak lehetnek egy város összképében.
A képzőművészet soha nem látott változatosságot teremtett, ami mögött az európai festészet és szobrászat reneszánszban megszületett új paradigmája állt. Az egyetemes művészettörténet III. évfolyamán a késő reneszánsz művészet bemutatásával folytatjuk az előző évfolyam tematikáját, és a XVII. századi kiteljesedést megteremtő barokk kor művészetével zárjuk majd ezt az évfolyamot.

III. évfolyam I. félév
13 alkalom

Részvételi díj: 13.000 Ft
Hétfői napok, 17:30 óra

Előadó: Ludmann Mihály,
művészettörténész

Előadások:

október 16.  Leonardo, a magányos zseni és követői

október 30.  Bramante építészete és stílusának
elterjedése Itáliában

november 6.  Raffaello művészete

november 13.  Michelangelo, a festő és a szobrász

november 20.  Magyar reneszánsz művészet

november 27.  A firenzei késő reneszánsz építészet

december 4.   A velencei reneszánsz festészet
a XVI. században

január 8.  Palladio építészete és követői

január 15.  Dürer és a német reneszánsz művészet

január 22.   A firenzei manierizmus mesterei

január 29.  A reneszánsz és a manierizmus
a spanyol művészetben

február 5.  A manierizmus és a kora barokk
építészet Itáliában

február 12.  A római barokk építészet

Következő előadások:

Ma

Egyetemes művészettörténet II.

A Római birodalom felbomlása utáni időszakban folytatódtak azok a változások, amelyek gyökerei a 4. századra nyúltak vissza. Egy új világ született a régi romjain, amelyben a régi megtagadása és bizonyos elemeinek a megőrzése is tetten érhető. A középkor művészete a gótikában csúcsosodott ki, amikor az építészet új szerkezeteket hozott létre, amelyeket az ókor még nem ismert és új képi formák születtek, együtt megjelenítve a világegész teljességét. Ennek felbomlása már a 15. században elkezdődött és ez a művészeti szemlélet átalakulásában is kifejeződött. Az európai művészet ez alatt az ezer év alatt számos kiemelkedő alkotást hozott létre, amelyek bemutatása ennek a szabadegyetemi tanévnek a feladata lesz. Áttekintjük az egyetemes európai művészettörténet nagy korszakait és a jelentős alkotásait az 5. századtól a 15. század végéig. A magyar művészet történetének bemutatása szorosan kapcsolódik az európai korstílusok történetének tárgyalásához.

II. évfolyam I. félév
13 alkalom

Részvételi díj: 10.400 Ft
Hétfői napok, 17:30 óra

Előadó: Ludmann Mihály,
művészettörténész

Előadások:

október 17.  A kora keresztény művészet kibontakozása a Római birodalom romjain

október 24.  A bizánci kultúrkör születése és első virágkora a képrombolásig

november 7.  A karoling és preromán művészet

november 14.  A romanika művészete Európa nyugati területein

november 21.  Germánia román kori építészete

november 28.  Az itáliai romanika művészete

december 5.  A honfoglalás kori művészet és a romanika megjelenése a magyar művészetben

január 9.  A bizánci művészet új törekvései és változása a képtisztelet visszaállítása után

január 16.  A gótika születése

január 23.  A gótika Közép-Európában

január 30.  Az angol gótika művészete

február 6.  A magyar gótika virágkora

február 13.  A szárnyasoltárok művészete

Következő előadások:

Ma