Egyetemes művészettörténet

II. évfolyam II. félév

EGYETEMES MŰVÉSZETTÖRTÉNET II. évfolyam II. félév

A Római Birodalom felbomlása után folytatódtak azok a változások, amelyek gyökerei a IV. századra nyúltak vissza. Egy új világ született a régi romjain, amelyben a régi megtagadása és bizonyos elemeinek a megőrzése is tetten érhető. A középkor művészete a gótikában csúcsosodott ki: az építészetben megjelentek az ókorban még ismeretlen szerkezetek, és új képi formák születtek, együtt jelenítve meg a világegész teljességét. Ez a látásmód a XV. században bomlásnak indult, és a művészeti szemlélet átalakult. Az ez alatt az ezer év alatt létrejött számos kiemelkedő alkotás lesz a témája ennek a tanévnek: áttekintjük az egyetemes európai művészettörténet nagy korszakait és a jelentős munkáit az V. századtól a XV. század végéig. A magyar művészet történetének bemutatása szorosan kapcsolódik az európai korstílusok történetének tárgyalásához.

 

II. évfolyam II. félév
13 alkalom

Részvételi díj: 13.000 Ft
Hétfői napok, 17:30 óra

Előadó: Ludmann Mihály,
művészettörténész

Előadások:

február 20.  Az itáliai gótika építészete

február 27.  Firenze, Siena és Nápoly képzőművészete a XIII-XIV. században

március 6.  Assisi és Padova építészete, festészete a XIII‑XIV. században

március 13.  Egy új képi nyelv születése: Masaccio festészete és hatása

március 20.  A reneszánsz szobrászat születése

március 27.  Új szemlélet az építészetben: Brunelleschi és Alberti alkotásai

április 3.  A quattrocento második felének itáliai építészete

április 17.  A flamand művészet a XV. század kezdetén

április 24.  A flamand művészet a XV. század második felében

május 8.  Firenze képzőművészete a Mediciek korában

május 15.  A velencei festészet a Belliniek korában

május 22.  A reneszánsz művészet kibontakozása az itáliai fejedelmi udvarokban

június 5.  A Sixtus-kápolna festői programja és alkotói 1482-ben

Következő előadások:

Today

EGYETEMES MŰVÉSZETTÖRTÉNET

A Sixtus-kápolna festői programja és alkotói 1482-ben Előadó: Ludmann Mihály művészettörténész

Egyetemes művészettörténet II.

A Római birodalom felbomlása utáni időszakban folytatódtak azok a változások, amelyek gyökerei a 4. századra nyúltak vissza. Egy új világ született a régi romjain, amelyben a régi megtagadása és bizonyos elemeinek a megőrzése is tetten érhető. A középkor művészete a gótikában csúcsosodott ki, amikor az építészet új szerkezeteket hozott létre, amelyeket az ókor még nem ismert és új képi formák születtek, együtt megjelenítve a világegész teljességét. Ennek felbomlása már a 15. században elkezdődött és ez a művészeti szemlélet átalakulásában is kifejeződött. Az európai művészet ez alatt az ezer év alatt számos kiemelkedő alkotást hozott létre, amelyek bemutatása ennek a szabadegyetemi tanévnek a feladata lesz. Áttekintjük az egyetemes európai művészettörténet nagy korszakait és a jelentős alkotásait az 5. századtól a 15. század végéig. A magyar művészet történetének bemutatása szorosan kapcsolódik az európai korstílusok történetének tárgyalásához.

II. évfolyam I. félév
13 alkalom

Részvételi díj: 10.400 Ft
Hétfői napok, 17:30 óra

Előadó: Ludmann Mihály,
művészettörténész

Előadások:

október 17.  A kora keresztény művészet kibontakozása a Római birodalom romjain

október 24.  A bizánci kultúrkör születése és első virágkora a képrombolásig

november 7.  A karoling és preromán művészet

november 14.  A romanika művészete Európa nyugati területein

november 21.  Germánia román kori építészete

november 28.  Az itáliai romanika művészete

december 5.  A honfoglalás kori művészet és a romanika megjelenése a magyar művészetben

január 9.  A bizánci művészet új törekvései és változása a képtisztelet visszaállítása után

január 16.  A gótika születése

január 23.  A gótika Közép-Európában

január 30.  Az angol gótika művészete

február 6.  A magyar gótika virágkora

február 13.  A szárnyasoltárok művészete

Következő előadások:

Today

EGYETEMES MŰVÉSZETTÖRTÉNET

A Sixtus-kápolna festői programja és alkotói 1482-ben Előadó: Ludmann Mihály művészettörténész