Genius Loci

Genius Loci

A művészet történetének leírására általánosan korszak- vagy stílusneveket használunk. Így beszélhetünk a gótika vagy a szecesszió művészetéről. Azonban az általános leírás mögött ott rejtőzik a további finomítás lehetősége, amit egy időhöz vagy országhoz, területhez, városhoz kapcsolunk. Beszélhetünk például a gótikáról, de ezt gazdagítja, ha az itáliai gótikáról, és, tovább szűkítve, a velencei gótikus művészetről esik szó. Így szembesülünk azzal, hogy az egységesen definiált korstílus mögött ott rejtőznek a helyi eltérések, amelyek tartalmilag árnyalják azokat. A „hely szelleme” jelenik meg bennük, amelyben a történelmi különbségeken túl még számos, gyakran rejtőzködő elem bújik meg. Ebben a sorozatban ezt szeretnénk feltárni, és egyúttal bemutatni egy-egy szűkebb földrajzi régió művészetének egyedi világát.

I. félév
8 alkalom

Részvételi díj: 8000 Ft
Csütörtöki napok, 17:00 (Időpontváltozás!)

Előadó: Ludmann Mihály,
művészettörténész

Előadások:

október 13. Párizs művészeti alkotásai a kezdetektől a góti- ka megjelenéséig

október 27. A gótika virágkora és a reneszánsz

november 10. A manierizmus kora

november 24. XIV. Lajos kora

január 5. XV. Lajos korának művészete

január 19. A klasszicizmus és a romantika Párizs művésze- tében

február 2.A II. császárság korának városépítészete és képzőművészeti élete

február 16. A világkiállítások kora, a századforduló és
a XX. század

Következő előadások:

Today

GENIUS LOCI

A II. császárság korának városépítészete és képzőművészeti élete Előadó: Ludmann Mihály művészettörténész

GENIUS LOCI

A világkiállítások kora, a századforduló és a XX. század Előadó: Ludmann Mihály művészettörténész