Egyetemes művészettörténet II.

A Római birodalom felbomlása utáni időszakban folytatódtak azok a változások, amelyek gyökerei a 4. századra nyúltak vissza. Egy új világ született a régi romjain, amelyben a régi megtagadása és bizonyos elemeinek a megőrzése is tetten érhető. A középkor művészete a gótikában csúcsosodott ki, amikor az építészet új szerkezeteket hozott létre, amelyeket az ókor még nem ismert és új képi formák születtek, együtt megjelenítve a világegész teljességét. Ennek felbomlása már a 15. században elkezdődött és ez a művészeti szemlélet átalakulásában is kifejeződött. Az európai művészet ez alatt az ezer év alatt számos kiemelkedő alkotást hozott létre, amelyek bemutatása ennek a szabadegyetemi tanévnek a feladata lesz. Áttekintjük az egyetemes európai művészettörténet nagy korszakait és a jelentős alkotásait az 5. századtól a 15. század végéig. A magyar művészet történetének bemutatása szorosan kapcsolódik az európai korstílusok történetének tárgyalásához.

II. évfolyam I. félév
13 alkalom

Részvételi díj: 10.400 Ft
Hétfői napok, 17:30 óra

Előadó: Ludmann Mihály,
művészettörténész

Előadások:

október 17.  A kora keresztény művészet kibontakozása a Római birodalom romjain

október 24.  A bizánci kultúrkör születése és első virágkora a képrombolásig

november 7.  A karoling és preromán művészet

november 14.  A romanika művészete Európa nyugati területein

november 21.  Germánia román kori építészete

november 28.  Az itáliai romanika művészete

december 5.  A honfoglalás kori művészet és a romanika megjelenése a magyar művészetben

január 9.  A bizánci művészet új törekvései és változása a képtisztelet visszaállítása után

január 16.  A gótika születése

január 23.  A gótika Közép-Európában

január 30.  Az angol gótika művészete

február 6.  A magyar gótika virágkora

február 13.  A szárnyasoltárok művészete

Következő előadások:

Ma

Korábbi Események

EGYETEMES MŰVÉSZETTÖRTÉNET

Az osztrák és a magyar képzőművészet jelentős alkotásai és mesterei Előadó: Ludmann Mihály, művészettörténész

EGYETEMES MŰVÉSZETTÖRTÉNET

A barokk és késő barokk építészet Magyarországon Előadó: Ludmann Mihály, művészettörténész