Idő és irodalom

IRODALMI ALKOTÁSOK PÁRBESZÉDE Idő és irodalom

„Mindennek rendelt ideje van. […] Ideje van a születésnek, és ideje a meghalásnak. […] Ideje van a sírásnak és ideje a nevetésnek; ideje a jajgatásnak és ideje a szökdelésnek.” – idéztük előző félévi kurzus­ismertetőnkben a jól ismert szavakat a Bibliából, A prédikátor Salamon könyvéből. 

A második szemeszterben folytatjuk az idő körüli utazásunkat. Évszakokat és napszakokat bemutató irodalmi alkotások mellett szó lesz a húsvéti és pünkösdi szent időről, halhatatlanságról és öröklétről, időről és időjárásról. A vizsgálandó művek többsége lírai mű Balassitól Áprilyig, Nemes Nagy Ágnestől Rakovszky Zsuzsáig, de számos széppózai alkotást is elemzünk: Ottlik Géza és Kertész Imre korszakos regényeit, Tolsztoj, Thomas Mann, Kosztolányi Dezső és Móricz Zsigmond elbeszéléseit vagy a Szent Margit-legenda és Mikes Kelemen Törökországi leveleinek részleteit.

Az egymás közelébe kerülő műalkotások mintegy párbeszédbe kezdenek egymással és velünk, olvasókkal, s olyan vonásaikat is megmutathatják e dialógusban, amelyek eddig fedésben, rejtve voltak.

Az előadásokon előre és hátra járkálunk, sétálunk, szökdécselünk a kultúrtörténetben az ókortól máig, rácsodálkozva az antikban a modernre, az új alkotásokban a hagyományok továbbélésére, és gyönyörködünk az emberi szellem nagy kalandjában, amely önmagunk és a világ megértésének nagy és véget nem érő kísérlete.

Irodalommal és művészettel múlatjuk tehát az időt. És a nagyszerű műalkotások tükrébe belenézve – reményeink szerint – nem csupán jól szórakozunk, hanem talán saját magunkat is jobban megértjük.

Az Irodalmi alkotások párbeszéde című kurzusunk 12. évadára szeretettel invitáljuk régi, hűséges hallgatóink mellett mindazokat, akik vonzódnak a szellemi kalandokhoz, és szívesen bíbelődnek szövegekkel, olvasással, gondolkodással.

Irodalmi művek mellett – a megszokott módon – filmrészletek, zeneművek, képzőművészeti alkotások is szerepelnek az egyes előadásokon.

 

II. félév
8+1 alkalom

Részvételi díj: 8.000 Ft
Szerdai napok, 17:30 óra

Előadó: Tamás Ferenc irodalomtörténész, költő, magyartanár

Előadások:

február 14.              Napszakok: éjszaka, virradat, reggel

Dsida Jenő: A sötétség verse

Ady Endre: Intés az őrzőkhöz; Ésaiás könyvének margójára; Pilinszky János: Agonia christiana; Apokrif; Nemes Nagy Ágnes: Ekhnáton az égben

József Attila: Eszmélet; Szabó Lőrinc: Hajnali
rigók;
Babits Mihály: A szemeteskocsi

Tóth Árpád: Körúti hajnal

Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség

Weöres Sándor: Téma és variációk

 

február 28.              Regény és idő – Iskola a határon,
Sorstalanság

Ottlik Géza, Kertész Imre

 

március 13.             Évszakok: tavasz

József Attila: Tavasz van! Gyönyörű!; Március; Május; Babits Mihály: Ballada Írisz fátyoláról

Vörösmarty Mihály: Előszó

Áprily Lajos: Tavasz a házsongárdi temetőben

Kosztolányi Dezső: Április bolondja

Móricz Zsigmond: A kondás legszennyesebb inge

 

március 27.             Szent idő: húsvét, pünkösd

Dsida Jenő: Nagycsütörtök

Mikes Kelemen: Törökországi levelek, 110-112.

Júlia szép leány (A mennybe-vitt lány)

Apollinaire: Égöv; Cendrars: Húsvét New Yorkban; Babits Mihály: Húsvét előtt

Szent Margit legendája; Balassi Bálint: Áldott szép pünkösdnek gyönyörű ideje; Karinthy
Illyés-paródiája: Költő pünkösdi éneke

 

április 10.                Napszakok: délután, alkonyat, este

József Attila: Szép nyári este van

Weöres Sándor: Az elveszett napernyő
(részletek), Parti Nagy Lajos: Rókatárgy alkonyatkor; Mészöly Miklós: Anyasirató

Arany János: A lejtőn; Csokonai Vitéz Mihály: Az estve; Babits Mihály: Esti kérdés

Nemes Nagy Ágnes: Paradicsomkert; Istenről

 

április 24.                Megáll az idő

Eric Knight: Nincs többé hétfő; Tolsztoj: Ivan
Iljics halála;
Baudelaire: Kapcsolatok

Arany János: Az örök zsidó; Babits Mihály: Az örök folyosó; Pilinszky János: Terek

Nemes Nagy Ágnes: A csak-jó

A halhatatlanságra vágyó királyfi; Csipkerózsika

Goethe: Faust I.; Swift: Gulliver utazásai, III./10.

Platón: Az állam, X. könyv – A pamphüliai Ér
látomása;
Kosztolányi Dezső: A vendég

Bartók Béla – Balázs Béla: A kékszakállú herceg vára

 

május 8.                  Idő és időjárás

Babits Mihály: Himnusz Iriszhez

Goethe: Az ifjú Werther szenvedései

Emily Brontë: Üvöltő szelek

Thomas Mann: Mario és a varázsló

 

május 22.                Évszakok: nyár

Ovidius: Nyári dél; Virág Benedek: Téli levél

Nemes Nagy Ágnes: Balaton; József Attila:
Flórának; Babits Mihály: Esős nyár

Tóth Krisztina: Lesz macska is

Ady Endre: Párizsban járt az ősz; Dózsa György unokája; A hatalmas tél

Juhász Gyula: Magyar nyár 1918

Móricz Zsigmond: Tragédia

 

június 5.                  Regény és idő – Thomas Mann, Proust (Pótlás!)

Következő előadások:

Ma

Korábbi Események

EGYETEMES MŰVÉSZETTÖRTÉNET

Az osztrák és a magyar képzőművészet jelentős alkotásai és mesterei Előadó: Ludmann Mihály, művészettörténész

EGYETEMES MŰVÉSZETTÖRTÉNET

A barokk és késő barokk építészet Magyarországon Előadó: Ludmann Mihály, művészettörténész