Irodalmi alkotások párbeszéde

Irodalmi alkotások párbeszéde című sorozatunk 11. tanévének első szemeszterében növények és állatok, növény- és állatmotívumok szerepelnek hívószóként, hogy azután (ahogyan ezt hallgatóink megszokhatták) különböző szerzők, különböző korszakok egymásnak felelő alkotásait olvassuk össze, keresve a műalkotások lehetséges jelentéseit – és egyúttal nekünk, mai olvasóknak szóló üzenetét.

Flóra és fauna: füvek, virágok, bokrok, fák, rovarok, madarak, halak, vagyis az embert körülvevő természeti lények (mi sem természetesebb ennél!) gyakori szereplői a művészetnek. (Természetesen az emlős állatok is, de a fauna ezen része nem tárgya e szemeszter előadásainak.) Az előlényeknek olykor részletező leírásában gyönyörködhetünk a ráismerés örömével, olykor csak fölvillannak életünk közegének részeként, mintegy az emberi színjáték díszleteiként vagy mellékszereplőiként, gyakran azonban izgalmas többletjelentésekkel bíró jelképekként szerepelnek, megmutatva létezésünk egy-egy fontos aspektusát.

A legtöbb ember szívesen időzik természeti környezetben, szépnek és vonzónak tartva azt, olykor azonban a teremtett világ lényei riasztóak, taszítóak, félelmetesek is lehetnek, s a természetnek ezeket a vonatkozásait óvatos távolságtartással szemléljük – vagy a még óvatosabbak igyekeznek is messze elkerülni. Az alkotóművészek szívesen használják ki a természeti világ sokféleségét sokrétű mondanivalójuk számára, mi pedig, olvasók, művészetbefogadók, érdeklődő kíváncsisággal vagy éppen szorongva figyeljük mindazt, amit számunkra megmutatnak.

A jelen szemeszterben kiemelten szerepelnek Nemes Nagy Ágnes köl- teményei, jó okkal. Az ő költészetének a növények, különösen a fák kitüntetett s gyakori motívumai; egész filozofikus-mitologikus világér- telmezés bomlik ki e motívumháló révén. 2022-ben ünnepeljük Nemes Nagy Ágnes születésének 100. évfordulóját – alkotásainak olvasásával tisztelgünk e kiemelkedő életmű és létrehozója előtt.

A képzelt lények világát mitikus szörnyek, keveréklények – és mesebeli állatok képviselik.
Sorozatunkban irodalmi művek mellett zenei és képzőművészeti alkotá- sokat is bevonunk vizsgálódásaink körébe.

8 előadás

Részvételi díj: 8000 Ft
Szerdai napok, 17:30 óra

Előadó: Tamás Ferenc
irodalomtörténész, költő, magyartanár

Előadások:

október 12.

Füvek, virágok, bokrok

Babits Mihály: Esti kérdés; Lelkem kiszikkadt mezején…; Ősz és tavasz között;
Ady Endre: A magyar Ugaron; A Hortobágy poétája; A Tisza-parton;
Kormos István: Fehér virág; Kosztolányi: Októberi táj; Csokonai: Tartózkodó kérelem; Petrarca: Ti szerencsés füvek, boldog virágok…; Rilke: Kék hortenziák;
Nemes Nagy Ágnes: Széndioxid; A szabad- sághoz; A szomj; Ekhnáton jegyzeteiből; Apollinaire: Búcsú; Kikericsek; Arany:
Letészem a lantot;
Hölderlin: Az élet felén; Pilinszky: Találkozások

Következő előadások:

Ma
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner