Irodalmi alkotások párbeszéde

Irodalmi alkotások párbeszéde

Irodalmi alkotások párbeszéde című sorozatunk 11. tanévének első szemeszterében növények és állatok, növény- és állatmotívumok szerepelnek hívószóként, hogy azután (ahogyan ezt hallgatóink megszokhatták) különböző szerzők, különböző korszakok egymásnak felelő alkotásait olvassuk össze, keresve a műalkotások lehetséges jelentéseit – és egyúttal nekünk, mai olvasóknak szóló üzenetét.

Flóra és fauna: füvek, virágok, bokrok, fák, rovarok, madarak, halak, vagyis az embert körülvevő természeti lények (mi sem természetesebb ennél!) gyakori szereplői a művészetnek. (Természetesen az emlős állatok is, de a fauna ezen része nem tárgya e szemeszter előadásainak.) Az előlényeknek olykor részletező leírásában gyönyörködhetünk a ráismerés örömével, olykor csak fölvillannak életünk közegének részeként, mintegy az emberi színjáték díszleteiként vagy mellékszereplőiként, gyakran azonban izgalmas többletjelentésekkel bíró jelképekként szerepelnek, megmutatva létezésünk egy-egy fontos aspektusát.

A legtöbb ember szívesen időzik természeti környezetben, szépnek és vonzónak tartva azt, olykor azonban a teremtett világ lényei riasztóak, taszítóak, félelmetesek is lehetnek, s a természetnek ezeket a vonatkozásait óvatos távolságtartással szemléljük – vagy a még óvatosabbak igyekeznek is messze elkerülni. Az alkotóművészek szívesen használják ki a természeti világ sokféleségét sokrétű mondanivalójuk számára, mi pedig, olvasók, művészetbefogadók, érdeklődő kíváncsisággal vagy éppen szorongva figyeljük mindazt, amit számunkra megmutatnak.

A jelen szemeszterben kiemelten szerepelnek Nemes Nagy Ágnes köl- teményei, jó okkal. Az ő költészetének a növények, különösen a fák kitüntetett s gyakori motívumai; egész filozofikus-mitologikus világér- telmezés bomlik ki e motívumháló révén. 2022-ben ünnepeljük Nemes Nagy Ágnes születésének 100. évfordulóját – alkotásainak olvasásával tisztelgünk e kiemelkedő életmű és létrehozója előtt.

A képzelt lények világát mitikus szörnyek, keveréklények – és mesebeli állatok képviselik.
Sorozatunkban irodalmi művek mellett zenei és képzőművészeti alkotá- sokat is bevonunk vizsgálódásaink körébe.

8 előadás

Részvételi díj: 8000 Ft
Szerdai napok, 17:30 óra

Előadó: Tamás Ferenc
irodalomtörténész, költő, magyartanár

Előadások:

október 12. Füvek, virágok, bokrok

Babits Mihály: Esti kérdés; Lelkem kiszikkadt mezején…; Ősz és tavasz között;
Ady Endre: A magyar Ugaron; A Hortobágy poétája; A Tisza-parton;
Kormos István: Fehér virág; Kosztolányi:
Októberi táj; Csokonai: Tartózkodó kérelem; Petrarca: Ti szerencsés füvek, boldog
virágok…; Rilke: Kék hortenziák;
Nemes Nagy Ágnes: Széndioxid; A szabad­sághoz; A szomj; Ekhnáton jegyzeteiből;
Apollinaire: Búcsú; Kikericsek; Arany:
Letészem a lantot;
Hölderlin: Az élet felén; Pilinszky: Találkozások

október 26. Nemes Nagy Ágnes fái

Fák; Fenyő; Diófa; Város, télen; Fügefák;
Lélegzet; A hindu ékekekből: A remete; Tölgy; Éjszakai tölgyfa; Azelőtt; A látvány;
Ház a hegyoldalon; Egy távíróoszlopra;
Felicián vagy a tölgyfák tánca; A Föld emlékei

november 9. Gyümölcsök

Babits: Gyümölcsbe harapva; Radnóti:
Istenhegyi kert; Erőltetett menet;
Kosztolányi: Szeptemberi áhítat;
Őszi reggeli; Októberi táj;
Arany János: Az örök zsidó;
Nemes Nagy Ágnes: Dalszöveg;
Paradicsomkert; Istenről;
Háy János: A bogyósgyümölcs
november 23. Hangyák, méhek, bogarak

József Attila: Hangya; Radnóti: Éjszaka;
Babits Mihály: Cigány a siralomházban;
Zengő légypokol;
lepke: Babits: Rímek; Ady: Megöltem
egy pillangót; Csokonai: A pillangóhoz;
méh, darázs, pók Mikszáth Kálmán műveiben;
Radnóti: Razglednicák 1.; Pilinszky: Gótika;
In memoriam N. N.;
József Attila: Kései sirató; Karinthy: Sruggle

for life; Arany: Kertben;
Kafka: Az átváltozás

december 7. Madarak

Szent Ferenc prédikál a madaraknak
(Jókai-kódex)
Petőfi, Tompa, Arany gólyái; Petőfi: Az alföld;
Arany: Mátyás anyja; Vörös Rébék;
Poe: A holló; Ady: Héja-nász az avaron;
Kassák Lajos: A ló meghal a madarak
kirepülnek;
Kürenberg lovag: Több mint egy éven által…; Balassi: Darvaknak szól;
Nemes Nagy Ágnes: Madár; A Krisztinában; Vihar; Négy kocka; Trisztán és Izolda;
Pilinszky János: Apokrif; Apollinaire:
A megsebzett galamb és a szökőkút;
Esterházy Péter: Csokonai Lili: Tizenhét
hattyúk; Tandori Dezső verebei

január 4. A vizek urai

Pilinszky: Halak a hálóban; Ady: A nagy
Cethalhoz; Kormos István: Vonszolnak piros delfinek; Tóth Krisztina: Bálnadal;
Morgenstern: Hal éji éneke; Örkény: Kettős öröm;
Hemingway: Az öreg halász és a tenger; Melville: Moby Dick, a fehér bálna

január 18. Keverék lények, mitikus szörnyek

Minótaurosz, Pégaszosz (pegazus), Chimaera, Szfinksz;
Weöres Sándor: Le journal; Baka István:
Thészeusz;
Az Odüsszeia szörnyei (szirének, Szkülla);
József Attila: Külvárosi éj; Ady: Harc
a Nagyúrral;
Morgenstern: Nózibém; Shel Silvestern: Shelby bácsi állatkertje

február 1. Micimackó és barátai

Tandori Dezső: Medvék minden mennyiségben;Milne: Micimackó; Micimackó kuckója

Következő előadások:

Today